Foto:
Foto:

Pogajalski skupini delodajalcev in sindikatov kovinske in elektroindustrije sta dosegli dogovor o zvišanju plač.

Višine dodatka k plači še ne želijo izdati, dokler dogovora ne bodo potrdili pristojni organi obeh strani, kar naj bi se zgodilo naj pozneje do 25. maja. Pogajalci so se dogovorili še, da bodo čim prej pripravili novo besedilo panožne kolektivne pogodbe in začeli pogajanja. Dorekli so tudi način uporabe obstoječe pogodbe.

Dodatek k plači se najverjetneje giblje med 8.000 in 11.000 tolarji bruto. Pri teh zneskih so se namreč nazadnje končala pogajanja.

Republiški odbor Sindikata kovinske in elektroindustrije (SKEI) bo o dogovoru odločal v petek. Potrditev dogovora bi lahko pomenila, da SKEI ne bo izvedel celodnevne stavke, napovedane za 26. maj. Z uspehom pogajanj je izvedbo osemurne stavke pogojeval tudi drugi največji sindikat v panogi, Sindikat kovinske, elektro- in metalurške industrije (SKEM).