Minister Gregor Virant se je zavzel za diferenciacijo in ovrednotenje dela bolj izpostavljenih policistov. Ocenjuje, da so novi dodatki k plači boljši od prejšnjih, ker se bodo prištevali k osnovni plači. Foto: RTV SLO
Minister Gregor Virant se je zavzel za diferenciacijo in ovrednotenje dela bolj izpostavljenih policistov. Ocenjuje, da so novi dodatki k plači boljši od prejšnjih, ker se bodo prištevali k osnovni plači. Foto: RTV SLO
Virant s policijskim sindikatom o plačah

Virant je dejal, da so se predlogi sindikata in vlade približali, da pa mora z novo kolektivno pogodbo soglašati čim več sindikatov v javnem sektorju. "Ne želimo, da bi bili sindikati skregani med seboj. Če soglasja ne bo, bo vlada morala opraviti svoje delo," je poudaril.

Vlada policistom ponuja dvig izhodiščne plače za štiri odstotke in boljše dodatke k plači. Po novem predlogu naj bi tako policisti za nedeljsko delo prejeli 65 odstotkov dodatka od celotne plače, za nadure pa 30 odstotkov od celotne plače. Prav tako bi se 30-odstotni dodatek za nočno delo obračunaval od celotne, in ne od osnovne plače.

Sindikat s tem ni zadovoljen. Sekretar policijskega sindikata Aleksander Cvar Virantu očita, da ni zbral primerljivih podatkov o položaju policista v Sloveniji in tujini, kot je obljubil. Policisti v Nemčiji, Avstriji in Italiji naj bi bili vrednoteni precej bolje kot v Sloveniji, in sicer za dva do štiri plačilne razrede. Pri tem je Cvar poudaril, da imajo policisti v omenjenih državah manjši obseg dela kot pri nas.

Seje Policijskega sindikata Slovenije, ki je bila v Žalcu, sta se udeležila tudi minister za notranje zadeve Dragutin Mate in direktor Generalne policijske uprave Jože Romšek.

Virant s policijskim sindikatom o plačah