Da so s predstavniki reprezentativnih združenj občin dosegli načelni dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti, je minister Boštjan Koritnik sporočil že v ponedeljek po seji delovne skupine za lokalno samoupravo. Znesek povprečnine je določen znotraj okvira proračuna za leto 2021, katerega meje določa fiskalno pravilo.

Občine bodo v letu 2021 prejele 628,20 evra na prebivalca, enak znesek je predviden tudi za leto 2022. Foto: MMC RTV SLO
Občine bodo v letu 2021 prejele 628,20 evra na prebivalca, enak znesek je predviden tudi za leto 2022. Foto: MMC RTV SLO

Občine bodo prejele 80 milijonov več denarja

Občine bodo v letu 2021 tako prejele 628,20 evra, v letu 2022 je zaradi nepredvidljivih razmer, povezanih z epidemijo koronavirusne bolezni 19, predviden enak znesek kot v letu 2021 (ta bo sicer natančno določen s proračunskim dokumentom za leti, ki sledita prihodnjemu). Določitev povprečnine pri 628,2 evra na prebivalca po ministrovih besedah pomeni približno 40 evrov višjo povprečnino, kot je bila pred nastopom te vlade. Za vse občine skupaj pa to pomeni približno 80 milijonov evrov več, je pojasnil minister Koritnik.

Minister Koritnik je s predstavniki občin podpisal dogovor o povprečnini. Foto: MMC RTV SLO
Minister Koritnik je s predstavniki občin podpisal dogovor o povprečnini. Foto: MMC RTV SLO

"V lokalna okolja bo prišlo več denarja"

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je poudaril, da je dialog v času sedanje vlade izredno dober, predvsem z ministrom, ki razume lokalno samoupravo. "Pravzaprav se je zdaj spoznalo, da smo partnerji države, da nismo neki nasprotnik, da smo v istem čolnu," je dejal Misja. Po njegovih besedah verjetno niso dobili vsega, kar v občinah potrebujejo, in nekaj občin je še zmeraj finančno podhranjenih. Vendar pa so to sredstva, ki zagotavljajo normalno delovanje občin, če bo izpolnjeno vse drugo, kar je bilo rečeno. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj je prav tako poudaril dobro sodelovanje in partnerski odnos z aktualno vlado. Da ta razume pomen lokalne samouprave, se drži zapisanih zavez in predvsem tudi vodi dialog na način partnerstva, je poudaril tudi predsednik Združenja mestnih občin Slovenije Gregor Macedoni. "Mislim, da je to dobra novica za vse nas, da bo v lokalna okolja, kjer delujemo in bivamo, prišlo več denarja," je dodal.

Dogovor v zadnjih 15 letih dosežen štirikrat

Znesek povprečnine je po veljavni metodologiji enak štiriletnemu povprečju odhodkov občin, ki tudi sicer služi kot izhodišče za določitev povprečnine. Kot so poudarili na pristojnem ministrstvu, je bil dogovor o povprečnini med vlado in združenji občin v 15 letih, odkar velja ta zakonska rešitev, dosežen samo štirikrat.

Vlada je sicer v okviru koalicijskih zavez že aprila letos predlagala dvig povprečnine za letošnje leto s prvotno določenih 589,11 evra na 623,96 evra.

Za občine pa so ob višini povprečnine bistvene še nekatere rešitve, za katere dejavnosti že potekajo, tako zakon o finančni razbremenitvi občin, katerega obravnavo naj bi DZ začel v oktobru, kot tudi skrajšanje prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij po 21. členu zakona o financiranju občin.

Kot je dejal minister Koritnik, nameravajo občine razbremeniti za skoraj 40 milijonov evrov, s posebnim poudarkom tudi na občinah z romskim prebivalstvom. Prav tako potekajo dejavnosti, da bi delo, ki ga imajo občine pri investicijah in njihovem državnem sofinanciranju, naredili bolj fleksibilno, ga administrativno razbremenili. Zelo optimističen pa je tudi glede tega, da bi bilo šestodstotno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi mogoče že v prihodnjem letu.

"Vesel sem, da je resna namera v smeri skrajšanja tega prehodnega obdobja," je poudaril Smrdelj. Največji delež tega sofinanciranja namreč pripada občinam z največjim indeksom razvojne ogroženosti. Kot še en izziv pa je izpostavil poenostavitev sedanjih postopkov za uporabo teh sredstev.