Foto:
Foto:

Zakon je po mnenju socialnih partnerjev dobro pripravljen, posebej pa so pohvalili povečanje sredstev za znanost in tehnološki razvoj ter upoštevanje določb socialnega sporazuma.

Pripombe so imeli zlasti na obrazložitev prihodnje deindeksacije plač v gospodarstvu ter plačilne roke za investicije, zato so partnerji vladi predlagali, naj pripombe preuči.

Nekatera vprašanja še neusklajena
Predstavnike sindikatov je zmotilo predvsem besedilo v uvodnih pojasnilih zakona, ki navaja, da se v gospodarstvu pričakuje podoben mehanizem deindeksacije plač, kot je dogovorjen v javnem sektorju. Taka formulacija po besedah predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Dušana Rebolja prejudicira prihodnjo ureditev usklajevanja plač v zasebnem sektorju.

Predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije Dare Stojan je poudaril, da bi veljalo tudi 60-dnevni rok za investicijske odhodke in transferje, ki se plačujejo po posameznih situacijah, skrajšati na 30 dni, kot velja za druge obveznosti.

Na odobravanje socialnih partnerjev pa so naletele določbe o usklajevanju socialnih transferjev, ki naj bi se usklajevali z dvema ključnima mehanizmoma: z rastjo cen življenjskih potrebščin in rastjo plač. Socialni transferji, ki so se doslej usklajevali z rastjo plač, se bodo tako usklajevali še naprej, ravnotežje pa naj bi se doseglo z deindeksacijo.