V Sloveniji se bo staranje prebivalstva nadaljevalo. Po projekcijah Eurostata bo leta 2100 posledično sedem odstotkov manj prebivalcev kot danes. Foto: BoBo
V Sloveniji se bo staranje prebivalstva nadaljevalo. Po projekcijah Eurostata bo leta 2100 posledično sedem odstotkov manj prebivalcev kot danes. Foto: BoBo

Število prebivalcev Slovenije naj bi sprva naraščalo do leta 2026 – po projekciji Eurostata na nekaj več kot 2.121.000. Potem naj bi počasi upadalo. Slovenija bi imela tako leta 2100 približno 1.951.000 prebivalcev ali sedem odstotkov manj kot v letu 2022.

Stopnja rodnosti naj bi se v prihodnosti enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Kljub predvideni višji rodnosti pa bo prebivalstvo Slovenije čedalje starejše.

Delež otrok, mlajših od 15 let, naj bil najnižji leta 2037 (12,5 odstotka), leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13 odstotkov. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let.