Foto:
Foto:

Minister Dimovski in predstavniki sindikatov so na pogovorih ocenili, da priprave potekajo intenzivno in da so tako reprezentativni sindikati kot ministrstvo zainteresirani, da se nov plačni sistem uvede čim prej.

Sogovorniki ugotavljajo, da je pri socialnem varstvu v primerjavi z nekaterimi drugimi poklicnimi skupinami v zadnjih letih prišlo do nižje rasti plač in s tem do nekaterih nesorazmerij.

Ob tem so se strinjali, da je treba čim prej nadaljevati s pogajanji za novo uvrstitev orientacijskih delovnih mest v kolektivni pogodbi za celotni javni sektor, pri čemer je
spisek omenjenih delovnih mest med sindikati in ministrstvom dokončno usklajen.