Vedno več držav se odloča, da istospolno usmerjenim omogoči tudi poroko. Foto: EPA
Vedno več držav se odloča, da istospolno usmerjenim omogoči tudi poroko. Foto: EPA
Homoseksualni par
Nekatere parlamentarne stranke poroko med istospolno usmerjenimi podpirajo, druge pa ne. Foto: EPA

Družinska politika se mora graditi na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in predvsem različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Zato je veljavni Zakon o registraciji istospolnih partnerstev treba spremeniti in dopolniti ali pa istospolno partnersko skupnost ustrezno urediti znotraj novega družinskega zakonika.

Zares za MMC

Ne podpiramo posvojitve otrok istospolnih parov.

SLS za MMC
Stališče DeSUS-a o istospolnih partnerstvih

Kot je znano, je ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal na okrogli mizi glede zakonskega urejanja istospolnih partnerstev predlagala, da bi bilo treba spremeniti družinski zakonik, ne pa popravljati obstoječi zakon o istospolni partnerski zvezi.

Prva se je na to odzvala Ljudmila Novak iz zunajparlamenatrane stranke Nova Slovenija. Dejala je, da spoštuje istospolno usmerjene, da pa ne more nikoli pristati na izenačitev zveze istospolnih partnerjev z zvezo med moškim in žensko, kot razlog pa navedla, da bi to pri zvezi istospolnih partnerjev ustvarilo podlago za posvojitev otrok, kar bi imelo škodljive posledice za otroke, menijo v NSi-ju.

Jelinčič: Poroke le, če jih podpre Vatikan
Zmago Jelinčič
iz SNS-a pa je prepričan, da imajo istospolno usmerjeni "iste pravice kot vsi ostali." "Vsak ima sicer pravico delati, tisto, kar mu paše. Lahko živijo skupaj, temu ne nasprotujemo. Kar se pa tiče sklenitve zakonske zveze, bo SNS podprla poroke istospolnih partnerk in partnerjev v trenutku, ko bo te poroke priznal tudi Vatikan in jih bo opravljala cerkev," je razložil predsednik Slovenske nacionalne stranke.

V Liberalni demokraciji Slovenije pravijo, da je LDS "liberalna stranka in naša politika se ne vmešava v intimne odnose med ljudmi". "Mislimo, da se tudi nihče drug nima pravice v to vmešavati. Če se par želi poročiti, ima vso pravico do tega, brez birokratskih ovir, za katerimi se večinoma skrivajo predsodki in nespoštovanje drugačnosti. Istospolni par ima vso pravico, da se poroči v svoji domovini in ne na tujem," poudarjajo in dodajajo še, da bodo zato tudi v prihodnje glasni zagovorniki svoboščin istospolnih partnerstev.

SD: Istospolne skupnosti ne smejo biti diskriminirane
S tem se strinjajo tudi v Zaresu: "Pravica do izbire partnerja je lastna izbira vsakega posameznika in država nikakor ne bi smela omejevalno ali diskriminatorno posegati v tovrstne odločitve. Menimo, da država, v kateri vladajo demokratične vrednote (kot so pluralizem mnenj, odprtost in toleranca), ne sme na diskriminatoren način omejevati želja in pravic posameznikov, ki si želijo na ta način urediti svoje življenje." Prav zato so prepričani, da je treba v Sloveniji v skladu z resolucijo o temeljih oblikovanja družinske politike prepoznati in pravno urediti status oz. izenačiti vse družinske oblike.

Nekaj podobnega so za MMC dejali tudi v SD-ju, kjer so prepričani, da zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti ne odpravlja težav, s katerimi se srečuje istospolni par, če se je odločil za registracijo. "Zato bi bilo treba zakonsko urediti vprašanja, ki zadevajo premoženje, socialno in zdravstveno varstvo in iz njih izhajajoče pravice, tako da istospolne skupine ne bi bile diskriminirane," so dodali.

SLS: Aktualni zakon ni diskriminatoren
V stranki SLS pa pravijo, da zagovarjajo "pozitivno diskriminacijo zveze ženske in moškega". Dodajo še, da so poslanci SLS-a podprli Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, "za katerega menimo, da ni diskriminatoren".

Karl Erjavec iz DeSUS-a pa o stališču svoje stranke do istospolnih partnerstev in pravice istospolnih do posvojitve pravi: "Mi smo glede tega odprti, tudi sam sem dolgo časa delal na področju človekovih pravic in mislim, da ima vsak človek pravico, da so spoštovane njegove pravice. Tukaj ne vidim nobenega problema."

Kaj pa menijo o posvojitvah?
Stranke smo spraševali tudi, kaj menijo o pravici istospolno usmerjenih do posvojitve. V SNS-u temu nasprotujejo, saj "otrok ne more imeti dveh očkov. To je dekadenca." V LDS-u so prepričani, da je pri posvojitvi otrok "pomembno samo eno vprašanje: otrokova dobrobit". Če si nekdo želi otroka, pa ga zaradi različnih razlogov ne more imeti, na drugi strani pa obstajajo otroci, ki jim njihovi naravni starši ne morejo zagotoviti ustreznih pogojev za rast in razvoj, je logično, da država pod jasnimi pogoji in s strogim nadzorom otrokom zagotovi karseda dobre pogoje za razvoj, še pravijo v LDS-u.

"Socialni demokrati postavljamo otrokovo korist na prvo mesto, zato štejemo za dobro vsako tisto ureditev, ki omogoča otrokovo socialno, materialno in čustveno varnost," poudarjajo tudi v SD-ju. Podoben odgovor smo zasledili še pri Zaresu: "Med zahtevne kriterije, ki jih morajo pari izpolnjevati za posvojitev otroka, ne bi smeli uvrščati spola oz. spolne usmerjenosti prosilcev. Bistveni cilj posvojitev je omogočanje kvalitete življenja otrok, dobrega starševstva pa zagotovo ne določa spolna usmerjenost staršev."

V SLS-u glede posvojitve otrok pravijo, da so "pravice in dolžnosti staršev znane in ne izhajajo nujno iz zakonske oz. partnerske zveze. V primeru, da enega od staršev ni, se smatra družina kot enostarševska družina. Ne podpiramo posvojitve otrok s strani istospolnih parov."

Iz SDS-a nam na vprašanja niso odgovorili.

A. K. K./T. K./M. N.

Družinska politika se mora graditi na upoštevanju pluralnosti družinskih oblik in predvsem različnih potreb, ki iz tega izhajajo. Zato je veljavni Zakon o registraciji istospolnih partnerstev treba spremeniti in dopolniti ali pa istospolno partnersko skupnost ustrezno urediti znotraj novega družinskega zakonika.

Zares za MMC

Ne podpiramo posvojitve otrok istospolnih parov.

SLS za MMC
Stališče DeSUS-a o istospolnih partnerstvih