Predsedniki sedmih sindikalnih central so na ministrico za delo naslovili poziv k prenehanju pritiska na sindikalno delo v inšpektoratu Na inšpektoratu medtem zanikajo pritisk na sindikalno delovanje. Foto: BoBo
Predsedniki sedmih sindikalnih central so na ministrico za delo naslovili poziv k prenehanju pritiska na sindikalno delo v inšpektoratu Na inšpektoratu medtem zanikajo pritisk na sindikalno delovanje. Foto: BoBo
Okrepčevalnica
V SDOS-u menijo, da je izbira novega inšpektorja, ki sicer še ni zaključena, nezakonita, saj naj bi izbrani kandidat, sicer lastnik okrepčevalnice, imel le 20 let izkušenj v gostinstvu. Foto: Reuters

Račiču namreč očitajo, da je nespoštljivo nagovarjal svojo nadrejeno. V sindikalnih centralah so inšpektorat pozvali k prenehanju pritiska na sindikalno delo.

Do spora je prišlo ob marčevskem razpisu za novega inšpektorja za varnost in zdravje pri delu, kjer naj bi med prispelimi prijavami komisija izbrala kandidata, ki naj ne bi izpolnjeval pogojev za zaposlitev. Med pogoji je namreč določeno, da mora kandidat poleg ustrezne izobrazbe imeti tudi najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu z zahtevano isto stopnjo izobrazbe. V Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) pa dvomijo, da kandidat, po naših neuradnih informacijah gre za lastnika okrepčevalnice v bližini ene izmed ljubljanskih fakultet, zahtevani pogoj izpolnjuje.

Sindikalni zaupnik je po zasedanju komisije, ki je obravnavala prijave, poizvedoval o delovnih izkušnjah tega kandidata, pri tem pa po mnenju inšpektorata kršil kodeks javnih uslužbencev, ki zahteva spoštljivo vedenje do nadrejenih in drugih javnih uslužbencev. V opozorilu, ki ga je podpisala glavna inšpektorica za delo Nataša Trček, je tako med drugim navedeno, da je v pogovoru s svojo nadrejeno uporabljal neprimerne izraze, pri čemer je izpostavljena kletvica, in zahteval pojasnila glede izbire novega inšpektorja, "čeprav za to nima pristojnosti".

Inšpektorat: Delodajalec lahko prosto izbira
Dodatno mu na inšpektoratu očitajo, da je nadrejeni dejal, da bo o izbiri kandidata obvestil medije in SDOS, kar je njegova nadrejena dojela kot grožnjo, očital pa naj bi ji tudi preveliko strogost pri zahtevah glede tedenskih programov dela. Račiču očitajo, da nadrejene ni predhodno obvestil o svoji odsotnosti z delovnega mesta zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti.

Na inšpektoratu ob tem poudarjajo, da ima delodajalec ob upoštevanju zakonskih prepovedi pravico do proste odločitve glede izbire kandidata, in dodajajo, da sindikalni predstavniki po veljavnih predpisih nimajo nobene vloge pri izbiri kandidatov, kot tudi to ni določeno s pogodbo med sindikatom in inšpektoratom. Obenem poudarjajo, da v okviru postopka poteka tudi preverjanje strokovne usposobljenosti in izločanje kandidatov, ki pogojev ne izpolnjujejo.

SDOS: Inšpektorat se zgleduje po slabih praksah
Poudarjajo, da so tudi v tem razpisu opravili preverbo kandidatov in izbrane povabili na razgovor pred komisijo. Obenem na inšpektoratu dodajajo, da izbirni postopek še ni končan in da kandidat še ni zaposlen, zato tudi opozarjajo na upoštevanje zakona o varstvu osebnih podatkov pred morebitno objavo imena kandidata.

Medtem so v SDOS-u prepričani, da je vztrajanje pri kandidatu, ki ima izkušnje le iz svojega gostinskega podjetja, nezakonito, zato so zadevo prijavili na inšpektorat za javni sektor. V sindikalnih centralah so zaskrbljeni zaradi pritiskov na sindikalno delovanje, kar je še posebej kočljivo v primeru sindikalista inšpektorata za delo, ki se za pomoč ne more obrniti na inšpektorat. Generalna sekretarka SDOS-a Ana Jakopič meni, da se pri inšpektoratu s tem opozorilom zgledujejo po najslabših praksah delodajalcev.

Predsedniki sindikatov pozivajo ministrico k ukrepanju
Sedem predsednikov sindikalnih central v Sloveniji v pozivu, ki so ga naslovili na ministrico za delo, opozarja, da smo v Sloveniji vse pogosteje priča napadom na sindikalno delovanje, med katere spadajo tudi opomini pred odpovedjo ali dejanske odpovedi. Pri tem poudarjajo, da do tega najpogosteje prihaja prav v takrat, ko sindikati opozarjajo na nepravilnosti pri vodenju podjetij, zavodov ali celo državnih organov.

Pri tem je izdaja opozorila o kršitvah z možnostjo odpovedi pogosta metoda vpliva na sindikaliste, saj zoper tovrstno opozorilo ni pravnega varstva. V Račičevem primeru predsedniki sindikalnih central menijo, da je Račič ravnal v skladu s svojo dolžnostjo sindikalnega zaupnika. "Navsezadnje je opozarjanje na morebitne nepravilnosti oziroma nezakonitosti tudi državljanska dolžnost vsakega izmed nas," je zapisano v pozivu, ki so ga poleg predsednice Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) podpisali še predsedniki KSS-ja Pergam, KS-ja 90, KNSS-ja - Neodvisnosti, SZS-ja - Alternative, Zveze Solidarnost in Konfederacije sindikatov javnega sektorja.

Na inšpektoratu zanikajo, da gre v primeru opozorila Račiču za pritisk na sindikalno delovanje, in dodajajo, da če bi bilo opozorilo res povezano z Račičevo udeležbo na sestanku na ministrstvu za delo, bi bil sankcioniran tudi njegov namestnik, ki je bil prav tako udeležen na sindikatu.