Foto: Reuters
Foto: Reuters

Udeležba pri sveti maši je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Ob vstopu v cerkev si morajo razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra, kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. Če to ni mogoče, morajo nositi zaščitno masko. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask, zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

Brez blagoslovljene vode na vhodu, obhajilo le na roko

Blagoslovljena voda mora biti ob vstopu v cerkev še naprej umaknjena. Škofovska konferenca priporoča duhovnikom, naj pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja. Na koru so lahko ob ohranjanju medsebojne razdalje organist in pevci, ki naj uporabljajo maske.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko, a se priporoča, da ima delivec obhajila masko, pred in po tem si mora razkužiti roke. Tudi tistemu, ki pobira darove vernikov, priporočajo uporabo maske. Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito prezračiti.

Tudi cerkev, ki je odprta za vernike, je treba zračiti in redno čistiti kljuke vrat, klopi in tla. Vernikom mora biti v cerkvi pri vhodu na voljo razkužilno sredstvo za roke.

Duhovnik, ki je prehlajen, ima vročino oziroma kaže druge simptome bolezni, ne sme javno maševati. Duhovniki naj prenehajo prenašati svete maše po spletu, so sklenili škofje.

Poleg tega je spovedovanje v spovednicah dovoljeno samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom ter se spovednice redno prezračujejo in čistijo.

Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost, pri čemer je spovedovanje po telefonu in po spletu izrecno prepovedano.

Za zakramente enaka pravila kot za maše

Za obhajanje zakramentov, kot so krst, prvo obhajilo, birma in poroka, veljajo enaki pogoji kot za mašo. V primeru zaporednih krstov je treba prostore prezračiti.

Po presoji duhovnika in po posvetu s starši ustrezno pripravljenih otrok je mogoče podeliti prvo obhajilo. Za otroke, ki še niso pripravljeni, pa se se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oziroma kot določi župnik. Število prvoobhajancev je odvisno od velikosti cerkve in števila predvidenih udeležencev.

Birme so lahko tudi na prostem. Duhovnik za birmovalca pripravi manjšo posodo z razkužilom oziroma alkoholne robčke. Bolniško maziljenje je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Duhovnik, ki obišče bolnika na domu, naj nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov glede števila zbiranja ljudi.

Verouk so začeli izvajati vzporedno s poukom v osnovni šoli in veljajo enaka zdravstvena navodila kot v šolah.

Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi so lahko odprti za obiskovalce, a je lahko v pisarni le en obiskovalec, ki mora ohranjati meter in pol razdalje, nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke, so še sklenili slovenski škofje na ponedeljkovi seji Slovenske škofovske konference.