Demografski rezervni sklad bo organiziran tako, da bo po poteku 20-letne akumulacijske dobe pomenil pomemben dodatni vir financiranja pokojninske blagajne. Foto: Reuters
Demografski rezervni sklad bo organiziran tako, da bo po poteku 20-letne akumulacijske dobe pomenil pomemben dodatni vir financiranja pokojninske blagajne. Foto: Reuters

Po predlogu zakona o demografskem skladu, ki bo v javni razpravi do torka, se bo ohranil koncept upravljanja kapitalskih naložb države. Slovenski državni holding (SDH) bo še naprej upravljal z vsemi naložbami, v katerih ima delež tudi demografski sklad, ki bo samostojno upravljal z naložbami v družbah, v katerih ni naložb države ali SDH-ja.

Koalicijska DeSUS je na drugi strani mnenja, da bi moral sklad samostojno upravljati s ključnimi strateškimi in pomembnimi naložbami in ministrica je zagotovila, da se bodo s predstavniki DeSUS-a še pogovorili o njihovih pripombah.

V času javne razprave o predlogu zakona, ki se je začela konec junija, je prispelo 11 pisnih odzivov, med drugim odziv DeSUS-a, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije in SDH-ja.

Pet ključnih sklopov pripomb se po besedah ministrice nanaša na vprašanja, ali bo demografski sklad portfeljski vlagatelj ali pa bo upravljavec strateških in pomembnih naložb, ali bo zagotovljena neodvisnost sklada in na vprašanja glede sestave nadzornega sveta sklada glede virov njegovega financiranja in glede nepremičnin, ki naj bi jih sklad upravljal.

Pripombe bodo preučili do konca avgusta
Ministrica za finance je zagotovila, da bodo prejete pripombe podrobno preučili in do konca avgusta opravili še dodatne pogovore.

Zakonski predlog želijo koalicijsko uskladiti v prvi polovici septembra, do konca septembra pa naj bi bil vložen v parlamentarni postopek. Zakon naj bi bil sprejet do konca leta, da bi ga lahko z letom 2018 že začeli izvajati.

Demografski rezervni skladi so po pojasnilu ministrstva vrsta državnih premoženjskih skladov. Država jih ustanovi za vnaprejšnje zagotavljanje sredstev pokojninski blagajni v obdobju, ko bo odhodkov več kot prihodkov.