Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Slovenski škofje ordinariji so na redni seji sveta Slovenske škofovske konference, ki je v torek potekala po videokonferenci, sprejeli odločitev o obhajanju velikonočnih praznikov v času epidemije. Priporočila za vernike in duhovnike si preberite spodaj.


Cvetna nedelja

Škofje in župniki bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v cerkvah brez navzočnosti vernikov. Župnikom svetujejo, naj mašo, če je mogoče, darujejo ob 10. uri, saj bo takrat na TV SLO 2 in prek spleta potekal prenos svete maše iz mariborske stolnice, prav tako brez navzočnosti ljudstva in brez somaševanja.

Župnik bo simbolično opravil blagoslov zelenja, čeprav verniki v cerkvi ne bodo fizično navzoči. Zato pa škofje svetujejo, naj verniki doma pripravijo zelenje z vrtov ali butare in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Kot so še pojasnili, duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije. Vernike bo po maši, predvidoma ob 11.30, na TV SLO 1 nagovoril nadškof Stanislav Zore.

Veliki četrtek

Krizmena maša na veliki četrtek, 9. aprila, bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

Vsem župnikom se za ta dan dovoljuje, da darujejo večerno sveto mašo ob 18. uri v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog se opusti, prav tako se ob koncu svete maše opusti procesija z Najsvetejšim zakramentom, ki se le shrani v tabernakelj.

Župnik naj vernikom sporoči, kdaj bo daroval večerno mašo, in jih povabi, da se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice oziroma preberejo pasijon po Janezu.

Škofje se z Radiem Ognjišče in TV Exodus še dogovarjajo, da bi v svojem programu, v času svetega tridnevja, vernikom omogočila spremljanje neposrednega prenosa svete maše iz ene izmed cerkva. Vabijo jih tudi, naj video- oziroma avdiosignal delijo z drugimi lokalnimi radii in televizijami oziroma naj se lokalne televizijske in radijske postaje obrnejo na lokalne župnike stolnic posameznih škofij za izvedbo prenosa bogoslužja. Po večerni sveti maši na veliki četrtek zvonovi utihnejo.

Veliki petek

Škofje in župniki bodo v zaprtih stolnicah in cerkvah ob 18. uri brez navzočnosti vernikov opravili obrede velikega petka, 10. aprila. Župnik opravi bogoslužje v najosnovnejši in preprosti obliki, brez petja in prinašanja križa v procesiji. Pri obredu duhovniki izrečejo posebno prošnjo za bolnike, pokojne in tiste, ki so v stanju preizkušnje.

Župnik naj vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18. uri, in jih povabi, da se mu v duhu pridružijo in zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15. uri skupaj z Radiem Ognjišče. Prav tako jih povabi, da spremljajo križev pot papeža Frančiška, ki bo predvajan zvečer na TV SLO 1. Če obstaja možnost, naj duhovnik poskrbi za spletni prenos obreda iz svoje cerkve.

Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi. Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

Velika sobota

Blagoslov in delitev ognja letos odpadeta. Škofje pa so odločili, da je zaradi epidemije letos veljaven blagoslov jedil po televiziji ali radiu. Zato vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo 11. aprila na TV SLO 1 predvidoma ob 15. uri in ob 17. uri. Verniki pa lahko doma tudi sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

Blagoslov velikonočnih jedil


1. Znamenje križa

2. Desetka rožnega venca

3. Božja beseda
Berilo iz pete Mojzesove knjige (Mz 8, 2-3).
Mojzes je govoril izvoljenemu ljudstvu: Spominjaj se vsega pota, po katerem te je Gospod, tvoj Bog, teh štirideset let vodil po puščavi, da bi te ponižal in preskusil, da bi spoznal, kaj je v tvojem srcu, ali boš spolnjeval njegove zapovedi ali ne. Poniževal te je in te stradal, potem pa hranil z mano, ki je nisi poznal in je niso poznali tvoji očetje, da bi ti pokazal, da človek ne živi samo od kruha; kajti človek živi od vsega, kar nastaja po Gospodovih ustih.

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,47-51).
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vasi očetje so v puščavi jedli mano in so umrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.

4. Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (po možnosti z blagoslovljeno vodo)
Molimo. Bog, naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Velikonočna vigilija

Škofje in duhovniki bodo velikonočno vigilijo v soboto zvečer obhajali v zaprtih stolnicah ob 20. uri brez vernikov. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucernarij, prižiganje ognja. Takoj se prižge sveča. Procesija se opusti, mašnik izreče velikonočno oznanilo. Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube. Sledi evharistično bogoslužje.

Župnik naj vernike seznani, da bo ob 20. uri obhajal velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Če obstaja možnost, naj duhovnik poskrbi za spletni prenos obreda velikonočne vigilije iz svoje cerkve. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

Župniki naj vernike po elektronskih oznanilih in župnijskih spletnih straneh povabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1 na veliko soboto zvečer. Zvonovi po velikonočni vigiliji lahko znova zvonijo.

Velika noč

Vstajenjske procesije letos odpadejo. Škofje vabijo vse vernike v Sloveniji, da se 12. aprila ob 8. uri zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo blagoslov.

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje in župniki bodo v svojih zaprtih cerkvah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Župnik naj obvesti župljane, kdaj bo obhajal sveto mašo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Če obstaja možnost, naj poskrbi za spletni prenos vstajenjske svete maše iz svoje cerkve. Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2 ob 10. uri. Škofje vabijo tudi vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.35 in k spremljanju prenosa papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek

Škofje in župniki bodo v zaprtih cerkvah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Prav tako naj se na velikonočni ponedeljek odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja

Maša se daruje v zaprtih cerkvah, škofje pa vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2 ob 10. uri in tedenski nagovor nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.30.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje. Spoved po telefonu oziroma spletu pa ni veljavna.

Če zdravstvene ustanove, dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Škofje so se tudi odločili, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, pa se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Obvestilo uredništva:
Zaradi številnih komentarjev in zagotavljanja čim višjih standardov razprave pod članki o novem koronavirusu smo se odločili, da komentiranje na portalu rtvslo.si omogočimo pod omejenim številom novic. Svoje mnenje o dogajanju v povezavi z novim koronavirusom lahko ob spoštovanju forumskih pravil MMC RTV SLO izrazite v komentarjih tukaj.