Kot pogoj pa so svetniki postavili realizacijo dogovorjenih obveznosti s strani vlade in njihovo uzakonjenje s strani državnega zbora še pred ratifikacijo sporazuma, kot je bilo dogovorjeno na nedeljskem srečanju s predstavniki ministrstva za okolje.

Občinski svet pa kljub temu nasprotuje ratifikaciji pogodbe v državnem zboru, vlado, ministrstvo za okolje in DZ pa opozarja na posledice morebitne ratifikacije.

Občinski svet je s sklepom tudi potrdil, da so zadnji sklepi vlade v nasprotju s sprejetimi dogovori na nedeljskih pogovorih.

Vlada je namreč krškim svetnikom poslala kar tri verzije svojih sklepov, v zadnji pa je sporočila, da je le seznanjena z informacijo o nedeljskih dogovorih.

Obenem je vlada ministrstvu za okolje tudi naložila, da po uveljavitvi meddržavne pogodbe in najkasneje do izteka roka za mirno rešitev spora v zvezi z vlaganji v JEK, to naj bi bilo aprila, pripravi predloge za odločitev vlade v skladu z dogovori med Posavci in ministrom Kopačem.