Inšpektorji so preverjali sume kršitev delovne zakonodaje v večjih slovenskih medijih. Foto: BoBo
Inšpektorji so preverjali sume kršitev delovne zakonodaje v večjih slovenskih medijih. Foto: BoBo
Inšpektorji v medijskih hišah

Inšpektorji s področja delovnih razmerij so na podlagi prejšnjih sumov nepravilnosti in kršitev delovne zakonodaje opravili nadzor v večjih medijskih hišah. Preverjali so predvsem, kako medijske hiše spoštujejo prepoved sklepanja pogodb civilnega prava, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja, zanimala pa jih je tudi ustreznost vodenja evidenc.

Nadzor pa so izvajali tudi inšpektorji s področja varnosti in zdravja pri delu in inšpektorji finančne uprave. Ti so preverjali morebitna zaposlovanja na črno in pravočasno plačevanje davkov in prispevkov od dohodkov fizičnih oseb.

Medijskim hišam, ki sklepajo civilne pogodbe za prikrita delovna razmerja, grozi od tri do 20 tisoč evrov globe, za prekrške pri vodenju evidenc pa se lahko inšpektorji odločijo za globo od tisoč do štiri tisoč evrov.

Sindikate skrbi za honorarne sodelavce
Novinarski sindikati pričakujejo, da bo inšpekcijski nadzor usmerjen v odkrivanje nezakonite segregacije in diskriminacije na trgu dela, saj skoraj tretjina novinarjev dela v prikritem delovnem razmerju, čeprav ima sklenjeno drugačno pogodbo z medijem.

Vendar ob tem sindikati poudarjajo, da inšpektorji nimajo pooblastil, da bi lahko odredili zaposlitev delavcev v prikritem delovnem razmerju. Sindikate zato skrbi, da bodo delodajalci, ki jim bodo inšpektorji z odločbo naložili odpravo nepravilnosti, honorarne sodelavce preprosto odslovili.

Zato sindikati pozivajo vse novinarje, ki bi se jim to zgodilo, naj se obrnejo nanje, med drugim jim ponujajo možnost sodnega varstva. Delodajalce pa pozivajo k mirnemu reševanju sporov pri prikritih delovnih razmerjih.

Novi predsednik SNS-a
Sicer pa je Sindikat novinarjev Slovenije na današnji skupščini imenoval novo vodstvo. Predsednik sindikata je postal novinar Dela Mario Belovič, podpredsednica pa Alenka Potočnik. Belovič je kmalu po izvolitvi izpostavil problematiko prekarizacije v medijih, ki postaja vse bolj sistemska in izpodriva redna delovna razmerja.

Belovič ocenjuje, da je stanje v slovenskih medijih razmeroma slabo, kar vpliva tudi na kakovost opravljanja novinarskega poklica. Vlaganje v kadre je zastalo, prav tako so zastale tudi potrebne naložbe v medijih. V SNS-u delodajalce pozivajo k socialnemu dialogu in partnerstvu pri soočanju z nastalimi razmerami v medijih.

Inšpektorji v medijskih hišah