Najnižja urna postavka za študentsko delo je zrasla za 28 centov in zdaj znaša 6,17 evra bruto. Foto: Reuters
Najnižja urna postavka za študentsko delo je zrasla za 28 centov in zdaj znaša 6,17 evra bruto. Foto: Reuters

Osnovna minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov je v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 določena z zneskom minimalne plače, preračunanim na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas.

Ker se je minimalna plača s 1. januarjem zvišala za 4,9 odstotka, na 1074,43 evra bruto, so v skladu z zakonom na ministrstvu izračunali tudi nov znesek minimalne bruto urne postavke za delo dijakov in študentov.

Od plačila za opravljeno delo se dijakom in študentom od 1. februarja 2015 obračunava prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 odstotka. Preostale prispevke plačujejo delodajalci.