Foto: BoBo

Po slovenski nacionalni raziskavi iz leta 2010 je psihično nasilje v partnerskem odnosu doživelo 49 odstotkov anketirank, fizično nasilje 23 in spolno sedem odstotkov. V zadnjem letu pred opravljanjem raziskave je psihično nasilje doživelo 50 odstotkov anketiranih žensk, fizično šest in spolno dva odstotka.

Nasilje, ki ga ženske doživljajo v partnerskih odnosih, se velikokrat ne začne šele, ko se par preseli v skupno stanovanje, ampak že v času, ko še ne živita skupaj. Namen tovrstnih projektov je ozaveščanje in opolnomočenje mladih, da prepoznajo prve znake nasilja, denimo pregledovanje telefonskih klicev in sporočil ter omejevanje stikov s prijateljicami in prijatelji.
"O tej vrsti nasilja v naši družbi ne govorimo dovolj, mladi pa imajo velikokrat popačene predstave o partnerskih odnosih," so opozorili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za potrebe tega razpisa pomeni zmenkanje (angl. dating) dogovarjanje za zmenek ali druženje, druženje samo in ves čas odnosa med fantom in dekletom, ko sta par, pa še ne živita v skupnem gospodinjstvu.

Ministrstvo za delo o pomenu besede zmenkanje

Od leta 2017 do konca letošnjega leta izvajajo projekt, ki se deloma navezuje tudi na nasilje med zmenkanjkem. Gre za projekt Odklikni!, ki ga sofinancira EU in s katerim opozarjajo na nasilje, ki ga dekleta in ženske doživljajo na spletu. Številni mladi se danes namreč seznanijo na spletu in nasilje s spleta se velikokrat odrazi tudi, ko se fant in dekle srečata v živo.

Ob področju dela s fanti za preseganje spolnih stereotipov pa na ministrstvu za delo svarijo, da spolni stereotipi, torej družbena pričakovanja, kakšna naj bi bila vloga žensk in moških v družbi, nimajo negativnega vpliva zgolj na ženske, ampak tudi na moške. Na dvodnevni mednarodni konferenci za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki jo je ministrstvo organiziralo oktobra, je predstavilo, kaj vse za preseganje spolnih stereotipov počnejo na Finskem in Islandiji.

Tovrstni projekti so potrebni

Učitelji in učiteljice so na podlagi svojih vsakdanjih praks na konferenci potrdili, da bi bili tovrstni projekti potrebni tudi v Sloveniji. S tokratnim razpisom želijo spodbuditi nevladne organizacije, da obravnavajo tista področja, kjer spolni stereotipi vplivajo na fante, denimo izbira smeri šolanja ali poklica in njihova vloga v odnosu.

Na razpisu je na voljo okvirno 50.000 evrov, predvidoma pa bo sofinanciranih vsaj pet projektov, od katerih bo vsak lahko prejel največ 10.000 evrov. Raziskave niso predmet tega razpisa, saj ni namenjen raziskovalnim institucijam, ampak nevladnim organizacijam in sofinanciranju manjših projektov, ki se izvajajo prvič.

Dozdajšnja praksa kaže, da imajo takšni pilotni projekti na terenu med mladimi dolgotrajnejši učinek. Velikokrat gre pri obravnavi določene teme za razvoj novih pristopov, ki so lahko uporabni še leta po koncu projekta. Ker so sofinancirani iz javnih sredstev, je njihova uporaba brezplačna.