Po dolgi in burni razpravi pa so mestni svetniki soglasno sprejeli sklep o imenovanju strokovne komisije, ki bo izdelala predloge in smernice za preoblikovanje Holdinga Ljubljana. To je nujno zaradi izvedbe popravljalnih ukrepov, ki jih je MOL naložilo računsko sodišče v revizijskem poročilu o poslovanju občine, ter odločbe ustavnega sodišča iz leta 1999.

Županjo Danico Simšič so pooblastili, da na četrtkovi skupščini Holdinga glasuje za sprejem vseh sklepov k točkam dnevnega reda.