V medijih ni bilo zaznati, da bi se Komisija za preprečevanje korupcije podobno odzvala na nekatere druge primere suma škodovanja ugledu javnih zavodov, opozarja MOL. Foto: BoBo
V medijih ni bilo zaznati, da bi se Komisija za preprečevanje korupcije podobno odzvala na nekatere druge primere suma škodovanja ugledu javnih zavodov, opozarja MOL. Foto: BoBo
Marko Jaklič
Marko Jaklič vztraja, da ni kriv plagiatorstva, zaradi katerega so mu odvzeli magistrski naziv. Foto: MMC RTV SLO

Potem ko je Komisija za preprečevanje korupcije na mestni svet MOL-a naslovila dopis z zahtevo, da se opredeli do odvzema magistrskega naslova direktorju Lekarne Ljubljana zaradi plagiatorstva v povezavi s škodo, ki je lahko zaradi tega povzročena ugledu zavoda, mestni svet odgovarja, da "ugled in dobro delovanje zavoda nikakor nista porušena", o čemer po njihovem mnenju priča "povečanje števila imetnikov kartic zvestobe v preteklem letu".

MOL SDS-ovim svetnikom: Naslovnik je župan, ne svetniki
To so ugotovili "po večurni razpravi" na januarski seji, v kateri so osvetlili "prav vse relevantne okoliščine in posledice imenovanja Marka Jakliča za direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana", so zapisali v sporočilu za javnost. Na očitke svetnikov SDS-a, da je bil dopis namenjen svetnikom mestne občine in da ga je mestni svet "prikril", pa odgovarjajo, da je bil dopis naslovljen na mestni svet MOL-a in ne na svetnike, kar pomeni, da je prejemnik dopisa župan.

Odgovor komisiji bo MOL posredoval pravočasno, mestni svetniki pa bodo o tem tudi obveščeni.

Jaklič plagiatorstvo zanika
Oglasil se je tudi direktor Lekarne Ljubljana Marko Jaklič, ki je zatrdil, da se je na odločitev senata ekonomske fakultete o odvzemu magistrskega naslova zaradi plagiatorstva pritožil, kar pomeni, da odločitev še ni pravnomočna. Znova je zatrdil, da je v magistrski nalogi uporabil le podatke, ki jih je v okviru raziskovalnih del pridobil sam in tiste, ki so v javnih zbirkah dostopni vsakomur.

Jaklič: Podatkov mi sploh ne bi bilo treba citirati
Dodal je, da je soavtor raziskovalnega dela, iz katerega je vzel podatke za nalogo, in da druga dva avtorja, Gregor Artač in Boštjan Aver, nista nasprotovala uporabi podatkov. Dejal je še, da je šlo za interna gradiva, ki jih je naročila Vzajemna za potrebe postopkov pred uradom za varstvo konkurence, kar po njegovih besedah pomeni, da mu "celo v primeru, da bi res uporabil naše skupne podatke, teh ne bi bilo potrebno citirati".

Tudi odvzem naslova naj bi se zgodil v "nasprotju z osnovnimi pravili", saj naj bi Vzajemna na Ekonomsko fakulteto poslala gradiva, ki jih ta ni zahtevala, vabilo na sejo, pa je, po njegovih besedah, vsebovalo dokumente, ki na dan nastanka vabila še niso obstajali. Jaklič je prepričan, da dokazi proti njemu temeljijo na "nepodpisanih dokumentih, ki jih je posredovala družba, ki je proti njemu v zadnjih letih vložila več tožb".

Komisija postopek sprožila na lastno pobudo
Jakliču so plagiatorstvo očitali zaradi suma, da njegovo magistrsko delo vsebuje analizo lekarniške dejavnosti, ki jo je za zavarovalnico Vzajemna pripravil ekonomist Mićo Mrkaić. Jakličevo magistrsko delo naj bi vsebovalo popolnoma enake stavke, strani in izračune kot Mrkaićeva analiza. Komisija za preprečevanje korupcije je na lastno pobudo začela postopek ugotavljanja morebitnih škodljivih posledic za Lekarno Ljubljana in funkcijo generalnega direktorja, ki ga še vedno, kljub odvzemu magistrskega naziva, vodi Jaklič. Komisija namreč meni, da Jakličevo imenovanje zaradi plagiatorstva škodi ugledu zavoda.