Po predlogu Morsa bi občinam Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice namenili 1,7 milijona evrov. Foto: BoBo
Po predlogu Morsa bi občinam Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice namenili 1,7 milijona evrov. Foto: BoBo

Slovenska vojska (SV) z uporabo večjih vojaških infrastrukturnih objektov, kot so Osrednje vadišče SV-ja Postojna (vadišče Poček in strelišče Bač) in vojaško Letališče Cerklje ob Krki, v večjem obsegu uporablja tamkajšnjo lokalno javno infrastrukturo.

Z občinami na teh območjih ima ministrstvo za obrambo sklenjene posebne dogovore, ki med drugim predvidevajo tudi sofinanciranje posodabljanja lokalne javne infrastrukture, ki jo v povezavi z vojaškimi objekti souporablja SV.

Na podlagi teh dogovorov je obrambno ministrstvo pripravilo predlog sofinanciranja investicij v občinah Pivka, Ilirska Bistrica in Brežice.

Predlog, ki ga mora potrditi še vlada, predvideva sofinanciranje v višini 800.000 evrov v letošnjem in 900.000 evrov v prihodnjem letu.

Občini Pivka bo po predlogu letos in prihodnje leto namenjenih po 300.000 evrov.

Za ta denar načrtujejo rekonstrukcijo lokalne ceste Zagorje–Bač in izgradnjo avtobusnega postajališča. Kot pojasnjujejo na Morsu, je posodobitev cestne infrastrukture na tem območju nujno potrebna, saj obstoječa ne zagotavlja varnosti v cestnem prometu.

V občini Ilirska Bistrica, ki bo letos predvidoma prejela 100.000, prihodnje leto pa 200.000 evrov, načrtujejo obnovo vodovoda na lokaciji Knežak–Bač, ki je po navedbah ministrstva pogoj tako za normalno oskrbo s pitno vodo kot vodo za zagotovitev varstva pred požarom na osrednjem vadbišču SV-ja.

Obenem je tam potrebna tudi prometna ureditev pločnika s cestno razsvetljavo, je še zapisano v predlogu programa za sofinanciranje.

Največ sredstev bo po predlogu namenjenih za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo v občini Brežice, in sicer letos in prihodnje leto po 400.000 evrov.

S temi sredstvi bodo obnovili lokalno cesto v Dolenji Pirošici, uredili križišče lokalnih cest in druge cestne infrastrukture v naselju Črešnjice, obnovili odsek lokalne ceste Velike Malence–Vrhovska vas ter sofinancirali nakup novih gasilskih vozil.

Vsi infrastrukturni objekti, ki jih sofinancira država, so v lasti občin, še pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu.

Medtem še vedno potekajo pogovori o novem dogovoru med ministrstvom za obrambo in občino Postojna. Na ministrstvu pričakujejo, da bo sklenjen do jeseni, razmišljajo pa tudi o začasnem dogovoru. Za Postojnčane je poleg motečega hrupa z vadišča Poček velik problem tudi morebitno onesnaževanje virov pitne vode.