Spomnilo je, da letos mineva 75 let od sprejema splošne deklaracije človekovih pravic, ki določa, da se vsi ljudje rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in pravice.

"Žal so rasizem, rasna diskriminacija, ksenofobija in sovražni govor še vedno pogost pojav v današnjem času, pred katerim ni imuna nobena država. Gre za širši družbeni problem, s katerim se razvijajo nove oblike nestrpnosti in diskriminacije, ki največkrat prizadenejo najbolj ranljive skupine, ki že tako živijo na robu družbe," so zapisali na MZEZ-ju v današnjem sporočilu za javnost.

Pri tem je ministrstvo pozvalo, da si moramo na ravni države in družbe še toliko bolj prizadevati za spodbujanje strpnosti, spoštovanja in dialoga. Slovenija je na tem področju izjemno aktivna, odprava vseh oblik diskriminacije pa je ena od njenih prednostnih zunanjepolitičnih nalog na področju človekovih pravic, so dodali.

"V zadnjih dveh desetletjih se preko projekta Naše pravice osredotočamo na izobraževanje otrok po vsem svetu o človekovih pravicah. Od leta 2005 smo več kot 350.000 otrokom omogočili izobraževanje o tej temi," je poudarilo ministrstvo.

Slovenija se bo v mednarodnih organizacijah še naprej zavzemala za uresničevanje mednarodnopravnih instrumentov za boj proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji, sovražnemu govoru in drugim oblikam nestrpnosti, so še zapisali na MZEZ-ju.