Foto: Twitter/Socialni demokrati

Leta 1944 je bil na Gorjancih bataljon partizanske brigade. Vest o tem se je po domobranskih kanalih razširila do poveljstva za protipartizanski boj v Ljubljani, nemški okupatorji pa so nato v Novem mestu sestavili bojno skupino iz esesovskega policijskega polka, ki je štela približno 400 oboroženih mož, pridružilo se jim je še približno 200 domobrancev. Skupaj so se, da okoli Javorovice, kjer so bili nastanjeni partizani, sklenejo obroč nad samostanom Pleterje, zjutraj 16. marca razdelili v dve koloni.

Prva je presenetila partizansko zasedo, druga pa se je vasi približala s severa in z zahoda. V gosti megli in visokem snegu je brez težav onesposobila prvo stražo in prišla v vas, kjer je napol oblečene partizane iz hiš potisnila na čistino. Glavnino so pobili, ko je bilo bojev konec, pa so domobranci 33 preživelih ujetih partizanov postrojili ob tamkajšnji cerkvici, jim ukazali, naj se sezujejo, in jih postrelili. Na Javorovici je tako padlo 113 partizanov, 16 pa se jih je rešilo. Ob ruševini cerkvice je zdaj spominski hram z zapisanimi vsemi pobitimi partizani.

Kučan je dejal, da preteklost ne sme bremeniti politike in ji jemati moči za spopad z izzivi, ki jih prinaša življenje. Foto: Twitter/Socialni demokrati
Spominska slovesnost na Javorovici

Kučan: Človeštvo naj potenciale usmeri v razvoj okoljevarstvenih znanj

Slavnostni govornik, nekdanji predsednik republike Milan Kučan, je kot slavnostni govornik na slovesnosti ob 75. obletnici poboja partizanov na Javorovici dejal, da to, kar Slovenija ta čas potrebuje, ni enotnost za vsako ceno in pri vsem. "Potrebujemo pa strinjanje glede temeljnih ciljev, ki bodo osmišljali naša prizadevanja. Za to potrebujemo močno socialno povezanost med nami na temelju vrednot, zapisanih v naši ustavi, z visoko stopnjo solidarnosti. Samo tako bomo zmogli. Potrebujemo solidarno družbo brez prevelikih socialnih razlik, v kateri bo spoštovano dostojanstvo slehernega človeka, brez poniževanj in žalitev. Družbo, v kateri bo vsak človek zaželen ter solidaren in odgovoren do drugih in do skupnosti. Družbo, ki bo odgovorno gospodarila z naravo in jo varovala za prihodnje rodove," je včerajšnji okoljevarstveni protest pozdravil Kučan.

Dejal je, da se mladi pri svojem protestu zavzemajo za pravo razvojno alternativo.
"Ta ni v orožju in dokazovanju, kdo je sposoben večjega človeškega in materialnega uničenja. Edina alternativa je, da človeštvo svoje potenciale usmeri v razvoj okoljevarstvenih znanj in tehnologij. Predmet prestižnega boja med velesilami naj ne bo sposobnost za sejanje smrti, pač pa sposobnost za varovanje življenja in narave," je poudaril.

Slovesnost v Javorovici. Foto: Twitter/Socialni demokrati