Ljubljansko barje naj bi dokončno postalo krajinski park najpozneje leta 2008. Foto: EPA
Ljubljansko barje naj bi dokončno postalo krajinski park najpozneje leta 2008. Foto: EPA

Vse občine na območju Ljubljanskega barja, Borovnica, Brezovica, Ig, Ljubljana, Log - Dragomer, Škofljica in Vrhnika, ga bodo skupaj z ministrstvom skušale zavarovati, saj aktivnosti v tej smeri, določene leta 1998, že počasi ugašajo. Podpis sporazuma je pomemben korak k dokončni ustanovitvi parka leta 2008.

Cilj ustanovitve parka je vzpostavitev trajnostnega razvoja na zavarovanem območju skozi usmerjanje razvoja na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, upravljanja z vodami, industrije, energetike, prometa in turizma.

Minister Janez Podobnik bo oblikoval pristojni programski in strokovni svet, ministrstvo za okolje in prostor pa že pripravlja strokovna izhodišča za pripravo uredbe in načrta upravljanja ter potrebne podlage za izvedbo parkovne infrastrukture. Park bo dobil tudi svojo celostno podobo, logotip in spletno stran.