Rektor Univerze na Primorskem bo moral pojasnjevati namenskost porabe sredstev univerze. Foto: BoBo
Rektor Univerze na Primorskem bo moral pojasnjevati namenskost porabe sredstev univerze. Foto: BoBo
Univerza na Primorskem
Rektor Univerze na Primorskem ima kljub številnim očitkom podporo organov univerze. Foto: MMC RTV SLO/Edi Mavsar

Samo v nedavnem primeru mora univerza nekdanji direktorici študentskih domov plačati 15.000 evrov. Sodba še ni pravnomočna. Če se bo izkazalo, da je bil denar porabljen nenamensko, ga bo morala univerza vrniti v proračun. Rektor pa ne glede na vse še vedno uživa ne le podporo organov univerze, ampak tudi ministrice.

Zadnje nam je potrdila ministrica Maja Makovec Brenčič pred državnim zborom, ko je dejala, da v tem trenutku sodba še ni pravnomočna, od morebitne pravnomočnosti naprej pa je vse v rokah univerze. Ministrica poudarja tudi, da je univerza avtonomna in da ministrstvo lahko pozove organe univerze k ukrepanju, ne more pa tega od njih tudi zahtevati.

Senat univerze podpira Marušiča
Organa univerze sta sicer senat, ki Marušiča podpira, in upravni odbor, kjer so od devetih članov trije predstavniki ustanovitelja, torej države: Metka Tekavčič z ljubljanske ekonomske fakultete, nekdanji predsednik uprave Cimosa Jerko Bartolič in Iztok Žigon s šolskega ministrstva. Kot smo neuradno izvedeli, so že lani želeli odstopiti, pa so se z ministrstvom dogovorili, da bodo nadaljevali delo. V upravnem odboru so v manjšini, tako rekoč brez moči.

Kaj bo torej prinesla morebitna pravnomočna obsodba rektorja, da je verbalno spolno nadlegoval direktorico študentskih domov, je težko napovedati. Nekdanja direktorica študentskih domov Univerze na Primorskem Astrid Prašnikar meni, da bi v drugih državah v vsakem takem primeru rektor moral sam odstopiti, "če pa tega ne bi naredil, bi ga akademska sfera sama izpljunila".

Marušič želi črtati omejitev dveh mandatov
V primeru rektorja Univerze na Primorskem pa je prav nasprotno. V statutu želi Marušič črtati določilo, ki njegov mandat omejuje na osem let, kar je v nasprotju z zakonom o visokem šolstvu. "Če je imela univerza že prej to omejitev, pomeni, da za rektorja, ki trenutno opravlja funkcijo, to velja. Ne more se sklicevati na to, da zanj velja šele od uveljavitve zakona naprej," pojasnjuje Rajko Pirnat z ljubljanske pravne fakultete.

Poleg tega v statutu koprske univerze ni niti besede o razrešitvi rektorja. Ima pa univerza tudi etični kodeks. V njem je določeno, da morajo ljudje na vodstvenih položajih delovati tako, da lahko njihovo etično ravnanje predstavlja zgled za druge.

Rektor Marušič, kljub izgubljenim tožbam uživa zaupanje
Rektor Marušič, kljub izgubljenim tožbam uživa zaupanje