Foto:
Foto:
Minister Dimitrij Rupel je predloga proračunov označil za kompromis med potrebami in možnostmi.
Pomislekov Saša Pečeta odbor ni upošteval, zato je zapustil sejo.

Odbor za zunanjo politiko, mandatno-volilna komisija in odbor za gospodarstvo so predloga že podprli.

Zunanji minsister Dimitrij Rupel je na seji OZP-ja uvodoma predstavil oba predloga in dejal, da sta kompromis med potrebami in možnostmi.

Poudaril je še, da sta vstop v EU in Nato prihodnje leto izziv za vlado tudi s finančnega vidika. Povečanje sredstev namenjenih MZZ-ju pa je namenjeno predvsem slovenskemu predsedovanju Ovseju v letu 2005. OZP je sicer soglasno podprl dele proračunov, ki se nanašajo na zunanje minstrstvo in vladno službo za evropske zadeve.

Slovenija zamuja s članarinami
Minister Rupel, ki je razpoložljiva sredstva opisal kot "pičla", je zatrdil, da MZZ praktično nima več notranjih rezerv, in opozoril, da Slovenija za eno leto zaostaja pri plačevanju članarin za mednarodne organizacije, poleg tega pa se mora prilagajati standardom EU-ja in Nata, ti pa niso vedno predvidljivi.

Veliščkova: Vzpostavlja se finančna avtonomija parlamenta
Na predloge proračunov za prihodnji dve leti ni imela pripomb mandatno-volilna komisija. Obravnavala je dele predlogov, ki se nanašajo na pogoje za nemoteno delo DZ-ja, in ni oblikovala dopolnil za dodatna sredstva.

Plače evroposlancev iz proračunskih rezerv
Ugotovili pa so, da v teh delih ni načrta sredstev za plače sedmih evroposlancev. Plače evropskih poslancev iz Slovenije, ki bodo prihodnje leto za petletni mandat izvoljeni v Evropski parlament (EP) bodo najverjetneje krite iz državne proračunske rezerve, namenjene za financiranje nepredvidenih izdatkov. Sicer pa bodo plače evroposlancev iz Slovenije usklajene s plačami poslancev v slovenskem državnem zboru.

Generalna sekretarka DZ-ja Jožica Velišček je izrazila zadovoljstvo, saj je s proračunskimi predlogi prvič vsaj do neke mere vzpostavljena finančna avtonomija parlamenta.

Po dolgi razpravi predlog podprl tudi odbor za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo državnega zbora je potrdil predlog sprememb proračuna za leto 2004, predvsem tisti del, ki se neposredno nanaša na ministrstvo za gospodarstvo, je poročal Radio Slovenija.

V dolgih in polemičnih razpravah so ta predlog podprli poslanci koalicijskih strank, poslanci opozicijskih strank pa so že pred tem sejo zapustili, in to zaradi obveznosti pa tudi zaradi protesta. Tako je sejo zapustil tudi poslanec SNS-a Sačo Peče, ki je predlagal, da naj odbor proračunske dokumente zavrne, saj se država pri proračunskih dohodkih zanaša predvsem na nove davke. Odbor je ta predlog zavrnil, nakar je Sašo Peče sejo zapustil.

Zadovoljen tudi odbor za kmetijstvo
Odbor za kmetijstvo ni oblikoval dopolnil k proračunskim predlogom. Obravnaval je predvsem sredstva za ribištvo, veterinarstvo in odpravo posledic naravnih nesreč.

Predloga sta prirejena tako, da sledita prioritetnim ukrepom, ki smo jih na ministrstvu pripravili zato, da bi bila vključitev slovenskega kmetijstva v evropsko skupnost oziroma v nove pogoje, s katerimi se bomo soočili, čim lažja, je na seji odbora povedal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Ivan Obal. Ta sredstva bodo po njegovih besedah omogočila, da Slovenija dejansko izkoristi izkupiček iz pogajanj za vstop v EU.

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb prav tako ni sprejela nobenih dopolnil k predlogoma proračunov.