Označevanje oz. t. i. parental guidance se bo začelo 7. julija. Dogovor so podpisale TV Slovenija, POP TV, Kanal A, TV 3 in TV Pika.

Predsednica Sveta Sandra Bašič Hrvatin je dejala, da projekt temelji na samoregulaciji izdajateljev TV-programov, kar pomeni, da se o označenih oddajah odločajo posamezni uredniki. S trikotnikom bodo označene vsebine za ogled s starši, s krogom pa tiste, ki niso primerne za mlajše od 15 let.