Grcić je bil izbran na podlagi natečajnega postopka, za glavnega zdravstvenega inšpektorja je imenovan za dobo petih let, in sicer od 1. decembra do 30. novembra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Za v. d. direktorja vladne službe za zakonodajo je bil ponovno imenovan Rado Fele, so sporočili po seji vlade, in sicer z 2. decembrom. Na tem položaju bo do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 1. junija 2023.

Vlada se je na seji seznanila tudi z informacijo o vseh obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah vlade. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, je vlada zaradi proučitve smotrnosti obstoja posameznih delovnih teles preverila potrebo po delovanju in obstoju posameznih vladnih delovnih teles in ugotovila, za katera delovna telesa še vedno obstaja potreba po delovanju oziroma katera delovna telesa prenehajo delovati po izpolnitvi naloge ali po preteku roka za njeno izpolnitev. Več informacij glede tega niso posredovali.