Strokovnjaki ugotavljajo, da so družine skrite žrtve epidemije.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je sicer v poslanici ob mednarodnem dnevu pogledal s svetlejše plati. Družinske vrednote so bile v zadnjem letu res postavljene na preizkušnjo, vendar je prepričan, da jih je to obdobje postavilo na še višjo raven, družinske vezi pa še bolj poglobilo.
Po njegovem mnenju smo uspeli krepiti te vezi, s katerimi tkemo pristne odnose z bližnjimi, ki so najpomembnejši v naših življenjih.

A šolanje na daljavo je razkrilo razlike v socialnem položaju družin, je za STA izpostavil varuh človekovih pravic Svetina. Številni starši so zaradi epidemije pristali na čakanju ali ostali brez služb, zaradi najrazličnejših stisk pa se je povečalo tudi nasilje v družinah, je naštel.

Pritrjujejo mu organizacije in strokovnjaki, ki delujejo na področju družin. Direktorica Centra za socialno delo Gorenjska Urška Repar Justin je na seji strateškega sveta za socialno politiko v petek dejala, da so trenutne razmere na terenu alarmantne. Številne družine po njenih besedah ne zmorejo več same reševati svojih stisk. "So skrite žrtve epidemije," je poudarila. Zaznavajo porast odvisnosti, nasilja, zanemarjanja in hudih duševnih stisk v vseh generacijah.
Podobnega mnenja je predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje Anita Ogulin. "V Sloveniji je na tisoče družin, v katerih razmere in odnosi niso spodbudni in s pogosto tudi neprimerni za zdrav razvoj otrok," je razkrila za STA.

Še zlasti v zadnjem letu ugotavljajo, da je vse več družin, kjer se odnosi krhajo ali jih sploh ni več oz. postajajo celo nevarni. Družinski člani premalo sodelujejo in se premalo pogovarjajo, je navedla.

V zvezi se po njenih besedah dnevno soočajo s problemi, ko otroci prevzemajo bremena staršev, saj ti ne zmorejo reševati težjih stisk, pa naj gre za osnovno eksistenco ali medosebne odnose.

Generalna skupščina Združenih narodov je 15. maj razglasila za mednarodni dan družin leta 1993, da poudari pomen, ki ga imajo prizadevanja in vlaganja na področju družin.