Na tokratni rok se je tako na splošno kot tudi poklicno maturo vpisalo skoraj 150 dijakov manj kot lani. Foto: BoBo
Na tokratni rok se je tako na splošno kot tudi poklicno maturo vpisalo skoraj 150 dijakov manj kot lani. Foto: BoBo
Začetek osrednjega dela spomladanske mature

Letos se bodo spomladanskega roka splošne mature udeležili dijaki iz skupno 85 šol, poklicne pa iz 145 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Med dijaki, ki bodo opravljali poklicno maturo, se jih je več kot 1.800 odločilo, da bodo opravljali dodatni izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Pri tem jih je največ izbralo izpit iz angleščine, kemije, matematike in psihologije.

Dijaki že pisali esej
Sicer so dijaki v prvem delu spomladanskega roka splošne mature 4. maja že pisali esej iz materinščine. Pisni izpit iz angleščine bo potekal v soboto, iz matematike 9. junija, med 30. majem in 14. junijem pa bodo potekali pisni izpiti iz izbirnih predmetov.

Kandidati na poklicni maturi bodo najprej pisali pisni izpit iz materinščine, v soboto iz angleščine, 6. junija iz nemščine, 9. junija pa iz matematike. 11. junija bodo pisali pisni izpit iz drugega predmeta, dan pozneje pa slovenščino kot drugi jezik ali italijanščino kot tuji in drugi jezik. Ustni izpiti in 4. predmet bodo potekali od 13. do 22. junija.

Rezultati splošne mature bodo znani 11. julija, poklicne pa 6. julija.

Znani rezultati Nacionalnega preverjanja znanja
Učenci 9. razreda osnovne šole pa bodo seznanjeni z rezultati, ki so jih dosegli pri NPZ-ju, medtem ko bodo učenci 6. razreda z uspehom seznanjeni 5. junija. NPZ je 4. maja sicer opravljalo 19.362 učencev 6. razreda in 16.990 učencev 9. razreda.

Začetek osrednjega dela spomladanske mature