Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na ponedeljkovem nadaljevanju pogajanj o stavkovnih zahtevah Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenija (Sviz) je vladna stran pogajalski skupini sindikata predstavila predlog o zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter tako izpolnila njihovo temeljno zahtevo. Predloga pogajalska skupina Sviza ni sprejela, a je presodila, da predstavlja "sprejemljivo osnovo za nadaljevanje pogajanj".

Glavnemu stavkovnemu odboru Sviza je zato pogajalska skupina predlagala, naj protestni shod, ki so ga v sindikatu napovedali, preloži in pogajalcem omogoči, da sprejemljivo rešitev najdejo "za pogajalsko mizo".

Glede konkretnih predlogov je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj povedal, da so se dogovorili, da v času pogajanj teh informacij ne bodo razkrivali. Dodal je, da protestni shod ni preklican, ampak le preložen. O novem datumu se bodo odločili glede na nadaljnji potek pogajanj. Ta se nadaljujejo v torek.

Še vedno odprtih precej stavkovnih zahtev

Po ponedeljkovem podpisu aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter za raziskovalno dejavnost, s katerima se pomočnicam vzgojiteljic zvišuje plača, pa tudi mladim raziskovalcem in asistentom z univerzitetno izobrazbo, pa je precej stavkovnih zahtev po Štrukljevih besedah še vedno odprtih.

V nadaljnjih pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma jih tako čakajo še zahtevne naloge, kot so odprava zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Zahtevajo še odpravo zaostankov pri univerzitetnih učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih ter odpravo razvrednotenja dela zaposlenih v plačni skupini J.