Foto:
Foto:

Finančni minister Dušan Mramor je na seji ekonomsko socialnega sveta povedal, da bo vlada v primeru, če bosta predložena zakona prestala obravnavo v DZ-ju, začela iskati možnosti za razbremenitve na drugih področjih.

"Z uskladitvijo nove davčne zakonodaje se sicer mudi, saj mora biti sprejeta še pred vstopom Slovenije v EU", je poudaril Mramor. To pa pomeni, da mora vlada predloga obeh zakonov sprejeti najpozneje prihodnji četrtek, le tako ju bo namreč parlament uvrstil na januarsko sejo.

ESS bo moral v sredo doseči soglasje glede predlogov obeh zakonov, vendar pa so tako predstavniki sindikatov kot tudi delodajalcev napovedali, da bodo tudi takrat vztrajali pri nekaterih svojih zahtevah. Sindikati imajo največ pripomb glede ureditve obdavčenja odpravnin v novem zakonu o dohodnini, medtem ko delodajalci nasprotujejo predvsem predvideni novi ureditvi davčnih olajšav za investicije.

Skrbi prihodnost celulozne industrije
Socialni pratnerji so razpravljali tudi o položaju in prihodnosti celulozne dejavnosti v Sloveniji in vlado pozvali naj pripravi potrebna gradiva, na podlagi katerih bo sprejeta odločitev o prihodnosti proizvodnje celuloze v Sloveniji.