V predlogu zakona, ki ga je predlagala koalicija Za otroke gre!, ostaja poimenovanje zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti ter postopka kot »registracija«, vendar zgolj zato, ker iz javnih razprav do zdaj ni bilo mogoče razbrati, katero poimenovanje bi bilo za osebe, ki jim je zakon namenjen, najsprejemljivejše. Enako velja za obliko obreda. Foto: BoBo
V predlogu zakona, ki ga je predlagala koalicija Za otroke gre!, ostaja poimenovanje zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti ter postopka kot »registracija«, vendar zgolj zato, ker iz javnih razprav do zdaj ni bilo mogoče razbrati, katero poimenovanje bi bilo za osebe, ki jim je zakon namenjen, najsprejemljivejše. Enako velja za obliko obreda. Foto: BoBo

Poleg tega sledi normativni praksi zloglasnega ZUJF-a, je torej neke vrste ZUJF za istospolne partnerje, s katerim se v enem zakonu parcialno urejajo posamezne ekonomsko-socialne pravice v preostalih področnih zakonih.

Jani Möderndorfer, nepovezani poslanec
false
Metka Zevnik iz Koalicije Za otroke gre! je poudarila, da so v stalni pripravljenosti, da pomagajo tej deželi priti do miru brez nepotrebnih delitev. Foto: BoBo


Pobudniki referenduma, na katerem je bil zavrnjena novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, vseslovenska koalicija Za otroke gre! je uresničila svojo napoved, da bo sama predlagala zakon, ki bo uredil pravice istospolnih skupnosti.

"Zakon izenačuje čisto vse pravne položaje istospolnih parov s pari različnega spola, razen ko gre za posvojitve, umetne oploditve in vlogo matere in očeta za vzgojo in razvoj otroka. Uvajamo zelo pomembno stvar, ki je bila v noveli na referendumu zavrnjenega zakona, in sicer neregistrirano istospolno partnersko skupnost in jo izenačujemo z zunajzakonsko partnersko skupnostjo," je povedal eden izmed vodij koalicije Aleš Primc. "Pri neregistrirani skupnosti dajemo omejitev, da ne more nastati brez soglasja obeh partnerjev v študentskem domu ali zasebni študentski sobi v času študija oz. srednje šole, v domovih za ostarele in drugih vzgojnovarstvenih zavodih. Zgolj z namenom preprečevanja zlorab," je dodal.

Primc je še povedal, da bi z zakonom istospolni partnerji dobili pravice, dolžnosti in omejitve. "Do zdaj sta bila istospolna neregistrirana partnerja obdolženec in sodnik, vendar se sodniku ni bilo treba izločiti iz postopka. Takšnih privilegijev je bilo cel kup v sedanji zakonodaji in se skupaj s podeljenimi pravicami in dolžnostmi odpravljajo," je pojasnil.

Zakon po raziskavi Mirovnega inštituta
Koordinatorica priprave zakona Alenka Čampa je pojasnila, da predlog zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti (ZUPIPS) posega v 60 zakonov in ima skupaj 119 členov.

"Predlog zakona o ureditvi položaja istospolnih partnerskih skupnosti temelji na raziskavi Mirovnega inštituta. V zakonu se ureja 60 zakonov, od tega 117 členov. V predlogu smo zelo dosledno upoštevali korektnost nomotehničnega pristopa, ki v osnovi temelji na nomotehničnih principih, nomotehničnih smernicah, kar pomeni, da se posamezna vprašanja urejajo tam, kjer so urejena za vse druge. To je najlažje za uporabo vseh, bodisi istospolnih partnerjev bodisi zaposlenih v državnih organih, saj je dikcija zakona potem principu najbolj jasna," je razložila Čampa.

Aleš Primc je dodal, da bo predlog zakona v javni razpravi mesec dni in vabi organizacije homoseksualnih aktivistov, druge organizacije civilne družbe, politične stranke in vladne institucije, da se opredelijo do osnutka ter posredujejo predloge za njegovo izboljšavo. Če bo zakon usklajen z zainteresiranimi javnostmi, pričakujejo, da ga bo podprl tudi DZ. Če bodo stranke nezainteresirane za zakonski predlog, pa ga bodo sami vložili v razpravo.

ZL: To ZUJF za človekove pravice
Na decembrskem referendumu zavrnjena novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je bila po mnenju poslancev ZL edina rešitev, ki je diskriminacijo odpravljala v celoti, saj je pravice in dolžnosti istospolnih in raznospolnih parov popolnoma izenačila. Kot so zapisali, zakonski predlog Koalicije za otroke gre! "ni nič drugega kot ZUJF na področju človekovih pravic". Po oceni ZL-ja gre za nomotehnično slabo napisan zakon, s katerim se nadaljuje diskriminatorna obravnava istospolnih partnerskih skupnosti. "Žalostno pa je, da se zdaj ravno tisti, ki so odpravi diskriminacije nasprotovali, ponujajo kot rešitelji in zagovorniki človekovih pravic," so dodali.

Möderndorfer: Pravna stroka je proti
Nepovezani poslanec Jani Möderndorfer, ki je po referendumu vložil predlog zakona o partnerski zvezi, pa je zapisal, da predlog Koalicije za otroke gre! še vedno ohranja zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti, za katerega se je po njegovi navedbi izkazalo, da ni primeren za urejanje pravnega položaja istospolnih partnerjev. "Poleg tega sledi normativni praksi zloglasnega ZUJF-a, je torej neke vrste ZUJF za istospolne partnerje, s katerim se v enem zakonu parcialno urejajo posamezne ekonomsko-socialne pravice v preostalih področnih zakonih," je opozoril. Dodal je, da se je do pravne prakse množičnega poseganja v različne zakone z enim zakonom negativno opredelila celotna pravniška stroka.


Poleg tega sledi normativni praksi zloglasnega ZUJF-a, je torej neke vrste ZUJF za istospolne partnerje, s katerim se v enem zakonu parcialno urejajo posamezne ekonomsko-socialne pravice v preostalih področnih zakonih.

Jani Möderndorfer, nepovezani poslanec