Foto:
Foto:

Najbolj kritični so glede predloga za znižanje višine bolniškega nadomestila za čas bolezni nad 30 dni, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in privatizacije zdravstva.

V sindikatu se sprašujejo, ali minister pozna slovenske razmere glede plač, saj si ni moč predstavljati, kako bodo ljudje z minimalno plačo preživeli s predlaganim 60-odstotnim nadomestilom pri bolniškem dopustu, daljšem od 30 dni. Nadomestilo sedaj znaša 90 oziroma 80 odstotkov.

Mramor naj bi podlegel politiki kapitala
Naslednja kritika sindikata je povezana s predlogom finančnega ministra, da bi se povečal delež zasebnih sredstev za financiranje zdravstvenih storitev. To se pravi za financiranje pravic, za katere menimo, da nam pripadajo na podlagi veljavne zakonodaje, je poudarila predsednica sindikata Nevenka Lekše in dodala, da je finančni minister očitno podlegel politiki kapitala.

Sindikat pa nasprotuje tudi Mramorjevi usmeritvi, da je potrebno z večjim zagonom pristopati k privatizaciji zdravstva in ob tem ustanavljati podjetja. Ob tem se predsednica sprašuje, ali ima minister v mislih privatizacijo bolnišnic ali zdravstvenih domov, ki so bili v večini zgrajeni na podlagi samoprispevkov in na račun zaostajanja plač zaposlenih v zdravstvu.