Minister je predstavil zgodovinsko vlogo ZDA na evropskih tleh ter ob tem opozoril tudi na pretiravanje v potenciranju razlik med obema celinama. Izpostavil je pomembnost ohranitve globalnega zavezništva med evropskimi državami in ZDA, ki temelji na istih vrednotah.

Govoril je o pojavu antiamerikanizma, ki da ga nekateri skušajo uveljaviti kot sredstvo za krepitev evropske identitete. Po Ruplovem mnenju gre za poenostavljeno in enostransko obravnavanje vprašanj sodobne svetovne ureditve.