Šarec je v svojem govoru orisal svoj in strankin pogled na izzive države. Foto: BoBo
Šarec je v svojem govoru orisal svoj in strankin pogled na izzive države. Foto: BoBo
V LMŠ-ju si bodo prizadevali za učinkovite ukrepe za osamosvojitev mladih, na drugi strani pa povišali najnižje pokojnine in vzpostavili povezan sistem dolgotrajne oskrbe za starejše. Foto: BoBo

Potrebno bo trdo delo, realen pogled, predvsem pa volja delati za človeka, za skupnost, za državo.

Marjan Šarec v svojem govoru.
Marjan Šarec predstavil program svoje stranke
Šarec predstavil program LMŠ
Zbor stranke Marjana Šarca

a Šarca so za predsednika soglasno potrdili kamniškega župana Šarca ter potrdili programska izhodišča, ki so jih zajeli v dokumentu Čas je za novo generacijo in temeljijo na snovanju "solidarne, gospodarsko razvite, mednarodno kredibilne in do vseh poštene države".

Predsednik stranke Liste Marjana Šarca (LMŠ) Marjan Šarec je v nagovoru na zboru članov stranke poudaril, da si "ne želijo druge Švice, ampak prvo Slovenijo". "Ne obljubljamo ne druge Švice, ne Skandinavije, ne pokojnin v višini 1000 evrov. Vemo, da rezultat pride samo s trdim delom in ne čez noč," je poudaril Šarec in se zavezal k uresničitvi predstavljenega načrta.

Šarec je v svojem govoru orisal svoj in strankin pogled na izzive države. Dotaknil se je le nekaterih področij potrjenega programa, med drugim potrebe po vzpostavitvi zaupanja v sodno vejo oblasti in po izboljšanju organizacije v javnem sektorju, pa tudi po večji učinkovitosti slovenske diplomacije in EU.

V splošnem pa je poudaril, da se zaveda, da delo ne bo lahko, saj imajo ljudje dovolj neuresničenih predvolilnih obljub. "Raje dobimo kakšen glas manj, kot pa da bi ljudem lagali in trosili lažne obljube," je poudaril Šarec in dodal, da jih v stranki ni strah, saj se zavedajo, da "nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše". Ob tem je spomnil, da bi veliko sprememb, ki jih zagovarjajo, terjalo dvotretjinsko večino v DZ, in dodal, da lahko le sistemske rešitve pripeljejo do rešitev.

"Najlažje je ugotavljati, kaj vse je narobe, težje pa se je izpostaviti, zastaviti svoje ime in se podati na negotovo pot, polno podtikanj in kritik," je ugotavljal Šarec in dodal, da jih kritizirajo in ocenjujejo največkrat tisti, ki ne morejo pokazati nobenih rezultatov. "Bili so na mnogih funkcijah, imeli so priložnost, a naredili niso ničesar ali pa zelo malo. Tem kritizerjem pravimo, da je njihov čas minil. V času aktivnega opravljanja funkcije se dela, ne pa pametuje po twitterjih in drugih kanalih," je ponazoril Šarec. Papir po njegovih besedah prenese vse, a rezultata sam po sebi ne da.

Problem po mnenju Šarca tudi, da je nekdo star politični obraz, ampak to, da niso uspeli rešiti osnovnih vprašanj. "Raje so si metali polena pod noge, da ja ne bi kdo drug kaj dosegel," je povedal. "Povzročali so bančne luknje, gradili drage projekte, omogočali kredite na lepe oči, pisali zakonodajo, ki omogoča izigravanje na vseh področjih, spravili so državo skoraj na kolena," je navedel.

"Ne sprašujte nas, ali Kučan ali Janša. To je za nas preteklost," je dodal Šarec. Po njegovem prepričanju bo tisti, ki ostaja pri starih vzorcih, vedno ostal ujetnik zastarelega razmišljanja.

Predstavitev programa
Med ključnimi programskimi cilji programa LMŠ so reforma političnega in volilnega sistema, skrb za varnost, ugled Slovenije v mednarodnem okolju, boj proti kriminalu in korupciji in ohranjanje naravnih bogastev. Politiki in uradniki morajo biti v službi ljudi in ne obratno. Slovenija mora postati evropski center informacijske in digitalne industrije, je navedeno v načrtu stranke.

V LMŠ-ju tudi zagovarjajo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in uvedbo absolutnega preferenčnega glasu. Prav tako bi ukinili Državni svet. Predsedniku republike bi podelili pristojnost, da imenuje ustavne sodnike ter možnost podati odložilni veto na zakon.

Zavzemajo se tudi za ohranitev stabilnosti javnih financ in za ustanovitev finančne policije za zagotovitev transparentnosti javnega naročanja in davčno razbremenitev regresa ter 13. in 14. plačo.

Med ukrepi v javni upravi so navedli povečanje osebne odgovornosti predstojnikov in uradnikov, med ukrepi v sodstvu pa omejitev sodniškega mandata na 12 let z možnostjo ponovne izvolitve.

LMŠ bi prenovil tudi javni zdravstveni sistem, ki bi zagotavljal stabilno financiranje zdravstvene oskrbe, se zavzeli za skrajševanje čakalnih vrst ter uvedli nacionalna in mednarodna skupna javna naročila v zdravstvu.

V gospodarski politiki države bi večjo vlogo dali turizmu in v tem pogledu Sloveniji kot zeleni, butični destinaciji, kot "ekološkem biseru v srcu Evrope". Posodobili bi železniško infrastrukturo in pospešili razvoj javnega potniškega prometa.

Med cilji programa so tudi ustvarjanje znanju, znanosti in inovacijam prijaznega okolja, posodobitev dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, krepitev nacionalne identitete skozi šport ter povečanje sredstev za vrhunski šport.

V LMŠ-ju zagovarjajo popolno medijsko svobodo in krepitev vloge kulture kot družbenega inovacijskega polja. Prizadevali bi si za postopen dvig obrambnega proračuna proti 1,5 odstotka BDP-ja. Stebra zunanje politike pa bi ostala EU in transatlantsko partnerstvo.

Izvolitev vodstva stranke
Člani stranke so danes sicer izvolili širše vodstvo stranke, poleg predsednika Šarca tudi dva podpredsednika, kamniškega podžupana Igorja Žavbija in Jerco Korče.

Med prepoznavnimi imeni so nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije Brane Golubović, nekdanji košarkar Dušan Hauptman, nekdanji predsednik uprave Leka Vojmir Urlep, inšpektor na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Alen Kofol ter kamniški občinski svetniki Urban Bergant, Igor Žavbi in Karla Urh.

Po nagovoru Šarca se je javnosti predstavilo še okoli 80 kandidatov za letošnje parlamentarne volitve.

Foto: Bobo

Potrebno bo trdo delo, realen pogled, predvsem pa volja delati za človeka, za skupnost, za državo.

Marjan Šarec v svojem govoru.
Marjan Šarec predstavil program svoje stranke
Šarec predstavil program LMŠ
Zbor stranke Marjana Šarca