Foto:
Foto:

Vse študije in strokovne ugotovitve namreč govorijo, da se stanje v kmetijstvu v zadnjih letih močno slabša. Na podlagi teh podatkov in izračunov na osnovi predloga zakona o dohodnini je izvršilni odbor sindikata ocenil, da predlog zakona ni realen in ne izhaja iz realnih podatkov.