Med razpravo so nekateri svetniki večkrat opozorili, da je trenutno stanje nevzdržno in da bi morali stremeti k vzpostavitvi takšnega števila velikih zveri, kot je bilo v obdobju, ko zaradi števila velikih zveri ni bilo večjih konfliktnih situacij v prostoru. Foto: BoBo/Nejc Trpin
Med razpravo so nekateri svetniki večkrat opozorili, da je trenutno stanje nevzdržno in da bi morali stremeti k vzpostavitvi takšnega števila velikih zveri, kot je bilo v obdobju, ko zaradi števila velikih zveri ni bilo večjih konfliktnih situacij v prostoru. Foto: BoBo/Nejc Trpin

Komisiji državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta v četrtek na zahtevo državnega svetnika Branka Tomažiča razpravljali o reševanju problematike upravljanja velikih zveri in zahtevali hitrejše izvajanje interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave. Danes pa je Tomažič kazensko ovadil ministra za okolje Simona Zajca in premierja Marjana Šarca. Očita jima nevestno in ne dovolj ažurno delo pri izvajanju interventnega zakona o odvzemu medveda in volka iz narave.

V vasi Davča na Gorenjskem so zabeležili nov napad volkov. Lotili naj bi se mladega, nekaj čez 200 kilogramov težkega bika. Na tem območju so volkovi v zadnjih mesecih pobili že več kot 40 glav drobnice.

Kabinet predsednika vlade: Ovadba ne temelji na dejstvih

"Ovadba je popolnoma neutemeljena in ne temelji na dejstvih. Vlada aktivno pristopa k razreševanju vprašanj in dilem, ki se pojavljajo zaradi prevelikega števila medvedov in volkov v naravi," so se na ovadbo odzvali v kabinetu predsednika vlade.

Sindikat kmetov Zajca poziva k odstopu

Sindikat kmetov Slovenije pa naj bi zaradi objektivne odgovornosti za pogoste napade volkov na drobnico pozval k takojšnjemu odstopu ministra za okolje Simona Zajca, je poročala Televizija Slovenija. To in druge zahteve bo sindikat predstavil na jutrišnjem protestnem shodu kmetov v Velikih Laščah.

Prepričani so, da je prepočasno izvajanje zakona krivo, da se napadi in škode še vedno in vse pogosteje pojavljajo. Zahtevajo tudi, da se volkovi s podeželja odstranijo, njihova populacija pa da se ohrani v ograjenih kompleksih znotraj državnih gozdov. Podporo shodu so napovedali v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in Zadružni zvezi Slovenije ter v političnih strankah NSi in SLS.

Državni svetnik Branko Tomažič je ovadil premierja in ministra za okolje in prostor. Foto: BoBo
Državni svetnik Branko Tomažič je ovadil premierja in ministra za okolje in prostor. Foto: BoBo

Državni svet sprejel sedem ukrepov

V državnem svetu so sicer v četrtek brez glasu proti sprejeli sveženj sedmih sklepov. Državni svetniki predlagajo, da pristojna ministrstva in institucije podrobno ocenijo dejansko stanje na terenu in predlagajo učinkovitejše ukrepe, ki bodo omogočili boljše upravljanje velikih zveri.

Predlagali so tudi pripravo zakonskih in podzakonskih aktov, ki bodo odpravili težave operativne narave, ki se pojavljajo ob izvajanju interventnega zakona, zlasti v delu, ki določa lovska območja. Prav tako so bili svetniki večinskega mnenja, da se mora odvzem velikih zveri prioritetno izvajati na območjih, kjer se pojavljajo škode in kjer je moten normalni ritem življenja lokalnega prebivalstva.

"Slovenija ne zdrži takega števila zveri"

Pri ocenjevanju višine škode, nastale pri napadu velikih zveri, se mora upoštevati tudi vsa posredna škoda, so poudarili. Ograje za zaščito premoženja pred napadi velikih zveri morajo biti dostopne za vse upravičence, ki te ograje zahtevajo, ne glede na to, ali so že utrpeli škodo zaradi napada velikih zveri ali ne. Ker ograje niso vedno najprimernejša rešitev, je treba pripraviti predlog dodatnih tehničnih rešitev, ki bodo prilagojene posameznemu rejcu glede na značilnost reje in konfiguracijo terena.

"Dejstvo je, da Slovenija ne zdrži takega števila zveri na svojem območju, zato je tudi vse večje število napadov medvedov in volkov, ki pustoši tako divjad kot tudi drobnico. Škoda na tem področju je vse večja in treba jo je odpraviti, preden bodo posledice še hujše," so še dodali v državnem svetu. Prav tako so bili odločni, da se velike zveri ne smejo pojavljati na območjih, kjer jih v preteklosti ni bilo.

Varuh človekovih pravic: Prednost je treba dati človeškim življenjem

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je glede sobotnega protesta kmetov zaradi vse pogostejših napadov volkov na rejne živali poudaril, da je vedno treba dati prednost človeškim življenjem. Tako poziva ministrstvi za okolje in za kmetijstvo, da skupaj dejavno pristopita k reševanju problematike in poskrbita za zaščito človeških življenj.

"Cilj bi moral biti, da se interesi obeh področij – okoljskega in kmetijskega – usklajujejo in varujejo, vendar ne na račun ljudi," je poudaril varuh človekovih pravic in dodal, da bo v prihodnjem tednu pri obeh resornih ministrstvih opravil poizvedbe.

Po mnenju varuha gre v konkretnem primeru "še za en primer težav na ravni medresorskega (ne)sodelovanja, ki v praksi pogosto pomeni nepotrebno zavlačevanje ali celo blokado postopkov sprejemanja odločitev in neredko hromi učinkovito odzivanje države na probleme ljudi".