V sindikatu poudarjajo, da šolsko ministrstvo za njihove pripombe do zdaj ni imelo posluha. Foto: BoBo
V sindikatu poudarjajo, da šolsko ministrstvo za njihove pripombe do zdaj ni imelo posluha. Foto: BoBo

Sindikat VIR se je seznanil z revizijskim poročilom Računskega sodišča, ki je razkrilo, da je delo učiteljev po šolah neurejeno. V sindikatu pravijo, da so tudi sami večkrat opozarjali na neustrezno ureditev razporejanja delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev. A do zdaj za njihove pritožbe na šolskem ministrstvu niso imeli posluha.

Težave je treba rešiti čim prej
Sindikat predlaga, da se delovno obveznost učitelja, ki je opredeljena v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in zakonu o osnovni šoli, dopolni s pravili, v katerih bi podrobneje uredili "drugo delo" učitelja kot sestavni del polnega delovnega časa.

Hkrati pa se ne strinjajo, da bi bilo vrednotenje dela učitelja vezano zgolj na obseg neposrednega pedagoškega dela v razponu od 19 do 27 ur učne obveznosti za polni delovni čas 40 ur na teden, medtem ko količina "drugega dela" nima neposrednega vpliva na višino plače.
Prepričani so, da bi se bilo treba reševanja problemov lotiti takoj, zato pozdravljajo namen šolske ministrice Maje Makovec Brenčič, da bodo na ministrstvu vzpostavili komunikacijo s socialnimi partnerji in drugimi pristojnimi deležniki ter v treh mesecih pripravili akcijski načrt.

Obveznosti so bile opravljene
Računsko sodišče je revizijo v letu 2013 sicer izvedlo v osnovnih šolah Preserje pri Radomljah, Rada Robiča Limbuš in Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica. Za osnovni šoli Preserje in Rada Robiča pa je Računsko sodišče zahtevalo odpravo nepravilnosti.

Ravnateljica Osnovne šole Preserje pri Radomljah Ana Nuša Kern je medtem že sporočila, da se bodo s pomočjo ministrstva "odgovorno lotili prenavljanja evidenc vseh delovnih obveznosti učiteljev". Ravnateljica se z Računskim sodiščem sicer strinja, da so bile delovne obveznosti učiteljev pomanjkljivo evidentirane, a dodaja, da so obveznosti učitelji v celoti opravili. "Za pravilno evidentiranje pa ravnatelji v Sloveniji nimamo meril, ki bi nam jih predpisala zakonodaja na tem področju," je dodala Kernova.