Foto:
Foto:

Glede tega predlagajo, naj se tudi v novem dogovoru o politiki plač realna rast plač še naprej zagotavlja z uveljavljenim mehanizmom. Povišanje plač pa naj se postopoma doseže z zmanjševanjem razlik med minimalno in izhodiščnimi plačami ob dogovorjeni časovni dinamiki.

Prva uskladitev naj bi se po predlogu sindikata opravila do 15. aprila, nato pa naj bi socialni partnerji nujno opredelili dinamiko nadaljnje rasti do leta 2007, ki bi dohitevala rast razvitih evropskih plač. Način zviševanja plač je treba še uskladiti, tudi med samimi sindikati, se pa v KS 90 nagibajo k nominalnemu znesku, ki pa bi ohranil razmerja med plačami.

Zahteva je upravičena in legitimna
Zahteva je po mnenju konfederacije upravičena in legitimna. Delavci so se dolga leta, ko je rast plač zaostajala za rastjo produktivnosti, odrekali tej razliki, ki pa ni bila ustrezno vložena v razvoj. Več kot dobra polovica delavcev tako prejema manjšo plačo od slovenskega povprečja. Najmanj deset odstotkov pa prejema minimalno plačo, ki se zajeda že v peti tarifni razred izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi.

Predsednik KS 90 Boris Mazalin opozarja, da se prevečkrat zamenjuje usklajevanje z rastjo plač. Rasti plač je nujna za to, da vsaka plača sledi rasti inflacije.