Predsednik Pergama Dušan Rebolj pravi, da je treba kopičenje socialnih transferjev preprečiti, saj ne bi smeli biti višji kot plača. Foto: RTV SLO
Predsednik Pergama Dušan Rebolj pravi, da je treba kopičenje socialnih transferjev preprečiti, saj ne bi smeli biti višji kot plača. Foto: RTV SLO

Delodajalci predlagajo, da bi se ta obračunaval le od dohodka, ki se všteva v pokojninsko osnovo. Vlada se bo do tega vprašanja še opredelila, prav tako pa se mora opredeliti glede subvencioniranja prevoza brezposelnim ob iskanju službe v oddaljenem kraju, kar bi povečalo njihovo mobilnost. Za delojemalce je najpomembnejša opredelitev, da sta delovno mesto in dohodek ključna elementa socialne varnosti.

Iskanje zaposlitve mora biti dejavno
Socialni partnerji - delojemalci, delodajalci in vlada - so se strinjali, da mora odgovornost za lastno socialno varnost prevzeti tudi posameznik sam in da morajo biti brezposelni pri iskanju zaposlitve dejavnejši. Vodja ožje vladne pogajalske skupine Dušan Krajnik je dejal, da jih k temu že usmerjajo veljavni zakoni, z dopolnjevanjem zakonov pa bodo uvedli še dodatne ukrepe za vzpodbudo večje dejavnosti brezposelnih.

Socialne partnerje čakajo še poglavja o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zagotavljanju enakih možnostih in spoštovanju različnosti, pravni varnosti in družbeni odgovornosti podjetij.