Zaslišanje kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo. Foto: DZ/Teja Perko
Zaslišanje kandidatke za ministrico za digitalno preobrazbo. Foto: DZ/Teja Perko

Kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je uspešno prestala zaslišanje pred odborom DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Da je bila njena predstavitev ustrezna, je glasovalo devet poslancev, šest jih je bilo proti.

Emilija Stojmenova Duh, ki trenutno v vladi Roberta Goloba vodi službo vlade za digitalno preobrazbo, je v predstavitvi pred člani odbora DZ-ja za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo naštela doslej opravljeno delo in naloge, ki si jih je zastavila za po tistem, ko bo vladna služba prešla v ministrstvo.

DZ je že sprejel zakon o elektronskih komunikacijah, vlada pa je sprejela predlog novele zakona o digitalni vključenosti, je povedala in kot naslednjega navedla pripravo predloga zakona o elektronskem poslovanju na trgu, prizadevala si bo za razvijanje vsebin na platformah v slovenščini. "Z digitalizacijo opažamo, da marsikatera vsebina ni več na voljo v slovenskem jeziku," je dejala.

"Osnova za digitalno preobrazbo je vsekakor digitalna infrastruktura," je ugotovila. Do leta 2025 si tako želi zagotoviti pokritost s širokopasovnim internetom za vsa naseljena območja, glede omrežja 5G pa je dejala, da naj bi bilo do leta 2025 na voljo v vseh mestnih naseljih in na glavnih primestnih poteh, do leta 2030 pa na vseh naseljenih območjih v državi. Gradili bodo tudi odprte bazne postaje.

Digitalna znanja in kompetence

Kot enega izmed osrednjih ciljev sedanje vladne službe oziroma bodočega ministrstva je izpostavila digitalna znanja in kompetence. "Grozi nam digitalna izključenost za velik delež našega prebivalstva," je dejala in navedla cilj povečati delež prebivalcev z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in kompetencami z današnjih 50 na 80 odstotkov do leta 2030. "To pomeni, da lahko uporabljajo vse javne storitve, ki so na voljo," je dejala.

Do 2030 naj bi bile vse bistvene javne storitve na voljo tudi digitalno, pri čemer si Stojmenova Duh želi, da bi 80 odstotkov prebivalcev te storitve tudi uporabljalo digitalno. Prav tako si želi povečati uporabo elektronske osebne izkaznice, ki je bila predstavljena lani.

Pomembne se ji zdijo tudi nove tehnologije, pri čemer je med drugim omenila umetno inteligenco in dejala, da mora biti ta prijazna do človeka in čim bolj vključujoča. Prav tako zelo podpira odprtokodnost. "Vse, kar se razvije z javnimi sredstvi, mora biti tudi javno dostopno," je dejala in pojasnila, da so v preteklosti posamezni resorji izvajali digitalizacijo sami, torej izključno "v svojem silosu".

Zato je bila večja poraba sredstev, učinkovitost pa je bila manjša. V okviru ministrstva za digitalno preobrazbo nameravajo zato oblikovati strateški svet za digitalno preobrazbo, v okviru katerega se bodo predstavniki različnih resorjev pogovarjali med seboj in ugotavljali, kako biti čim bolj usklajen.

Emilija Stojmenova Duh je 37-letna doktorica znanosti s področja elektrotehnike. Preden je junija lani prevzela vodenje službe vlade za digitalno preobrazbo, je opravljala delo izredne profesorice na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.