Po mnenju ministra Svetlika močan sindikat in dober položaj Slovenije na področju neenakosti lahko pomenita tudi blokado za strukturne spremembe. Neuveljavitev teh sprememb bi po njegovem mnenju lahko pomenila, da nizke stopnje neenakosti ne bomo več mogli vzdrževati, s čimer bi lahko postali
Po mnenju ministra Svetlika močan sindikat in dober položaj Slovenije na področju neenakosti lahko pomenita tudi blokado za strukturne spremembe. Neuveljavitev teh sprememb bi po njegovem mnenju lahko pomenila, da nizke stopnje neenakosti ne bomo več mogli vzdrževati, s čimer bi lahko postali "žrtev našega lastnega uspeha". Foto: MMC RTV SLO

Slovenski minister za delo, družino in socialne zadeve Svetlik se v Parizu z drugimi ministrskimi kolegi iz držav članic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj pogovarja o vlogi socialne politike in dohodkovni neenakosti v sodobnih državah v času krize. Neenakost se je z nekaj izjemami, kot je Brazilija, skoraj povsod povečala, in sicer zlasti na račun bogatenja najvišjih slojev.

'Ljudje so pod vtisom naraščanja brezposelnosti'
A Slovenija je med državami OECD v samem vrhu držav z najnižjo stopnjo dohodkovne neenakosti, je prepričan minister. Res pa je, da je objektivno merjena dohodkovna neenakost dostikrat precej različna od javne zaznave neenakosti. Kot primer je Svetlik izpostavil Francijo in tudi Slovenijo, kjer "je prebivalstvo pod vtisom izjemno velikega naraščanja neenakosti, čeprav smo, kot rečeno, objektivno gledano država z najmanjšo neenakostjo".

Sicer pa se ministri pogovarjajo tudi o konkretnih načinih omejevanja oziroma ohranitve nizke ravni neenakosti. Ti so po besedah Svetlika med drugim protikrizni ukrepi za zaščito delovnih mest, močna socialna politika s transferji, ki zmanjšujejo tveganje revščine, in spodobna minimalna plača. Poleg tega je treba prejemnike socialnih transferjev držati čim bliže trgu dela.