Kandidati so bili z rezultati seznanjeni 9. marca. Foto: EPA
Kandidati so bili z rezultati seznanjeni 9. marca. Foto: EPA

K zimskemu roku poklicne mature se je sicer prijavilo 2.918 kandidatov na 153 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih, izpitov pa se jih je udeležilo 1.916.

Poklicna matura je sicer sestavljena iz obveznega in izbirnega dela. Obvezni del je sestavljen iz prvega predmeta, in sicer maternega jezika, in drugega predmeta mature, kjer gre za izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta.

Izbirni del pa obsega izpit iz matematike ali tujega jezika ter seminarsko nalogo ali izdelek oziroma storitev in zagovor po izobraževalnem programu.