Po pisanju Primorskega dnevnika bo pouk v slovenščini na voljo v Trbižu in Ukvah, a za zdaj še čakajo na imenovanje učiteljev.

Uredbo o petletnem večjezičnem pouku je oktobra lani podpisal tedanji italijanski minister za izobraževanje Patrizio Bianchi.

Slovenski jezik bo na podlagi modela, ki ga je mednarodna strokovna skupina pripravila za šole v Kanalski dolini, v šolah prisoten nekaj ur na teden, odvisno od stopnje šole. Slovenščina bo redni predmet, delno pa tudi učni jezik pri nekaterih drugih predmetih, kjer bo učitelj slovenščine 20 minut namenil obravnavi snovi v slovenskem jeziku.

"Eksperimentalni pouk bo redno stekel, predavatelje za pouk nemščine oziroma v nemščini nam je šolski urad že dodelil, kar zadeva slovenščino, pa še čakamo na imenovanje učiteljev oziroma profesorjev," je po poročanju Primorskega dnevnika ob začetku šolskega leta povedala ravnateljica večstopenjske šole v Trbižu Doris Siega.

Kot je dodala, podobno velja še za vrsto drugih predmetov, saj se težave z imenovanjem nadomestnih učiteljev in profesorjev ponavljajo iz leta v leto, tako da ob začetku leta pravzaprav nikoli nimajo na voljo vseh potrebnih pedagoških delavcev.

Na drugostopenjskih srednjih šolah v Kanalski dolini se je pouk začel prve dni septembra, prejšnjo sredo so se v klopi vrnili dijaki prvostopenjskih srednjih šol, ta teden pa še osnovnošolci in otroci iz vrtcev.

Po navedbah časopisa Novi Matajur so si v Kanalski dolini, kjer od leta 1919 delujejo samo italijanske šole, že več kot 20 let prizadevali za sistemsko rešitev za izvedbo pouka slovenskega jezika v lokalnih šolah. Slovenščina se je v tem obdobju pojavljala v šolah v različnih oblikah, a zelo fragmentirano in nesistemizirano, težave pa so bile predvsem s financiranjem ur pouka slovenskega jezika oziroma s pridobivanjem učnega kadra.