Nanj se bodo skladno z nedavno sprejetim zakonom o nujnih ukrepih v zdravstvu lahko prijavili vsi izvajalci z ustreznimi pogoji, tudi zasebniki, do zapolnitve prostih kapacitet pa bodo imeli prednost izvajalci v javni zdravstveni mreži.

Na razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev se bodo lahko prijavili javni zdravstveni zavodi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

Razpis bo izveden za tiste zdravstvene storitve, ki jih bo s sklepom določil minister za zdravje. Zdravstvene storitve bodo na voljo bolnikom, ki bodo na dan objave razpisa uvrščeni v čakalni seznam, imajo urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in čakajo najdlje, je razvidno iz zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Podaljšanje nacionalnega razpisa do konca prihodnjega leta je v zakonu predlagala vlada. V postopku sprejemanja zakona, ki ga je DZ potrdil 7. julija s 47 glasovi za in 25 proti, je bilo iz opozicijskih vrst ravno na račun predloga, da bi se na razpis lahko enakovredno prijavili vsi izvajalci z ustreznimi pogoji, slišati največ kritik, da gre za težnje po privatizaciji javnega zdravstva.

Delu opozicijskih strank je nato z dopolnilom uspelo spremeniti način izvedbe razpisa za skrajševanje čakalnih dob po t. i. kaskadnem sistemu. To pomeni, da bodo z razpisom najprej zapolnili vse proste kapacitete v javnih zdravstvenih zavodih, nato pri koncesionarjih, nato pa še pri vseh ostalih, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje.

Razpis se bo pretežno financiral iz sredstev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.