Marko Funkl iz Gibanja za dostojno delo pravi, da so prekarni delavci novodobni sužnji, katerih položaj je treba izboljšati. Foto: BoBo
Marko Funkl iz Gibanja za dostojno delo pravi, da so prekarni delavci novodobni sužnji, katerih položaj je treba izboljšati. Foto: BoBo

Znak prekarnosti je, ko delavec opravlja delo v okoliščinah, v katerih bi po zakonu morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi zaradi prisotnosti delovnega razmerja, vendar pogodba o zaposlitvi ni sklenjena - v takšnih primerih delavec lahko uveljavlja pravno varstvo.

Obrazi prekarnega dela - pregled prekarnih oblik dela, ki se opravljajo zunaj sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

"Število prekarnih delavcev narašča tako v Sloveniji kot po vsem svetu, zato je ključ do izboljšanja njihovega položaja v povezovanju - vseh tistih, ki delajo prek avtorskih pogodb oziroma imajo s. p.," je Funkl izpostavil ob svetovnem dnevu dostojnega dela.

Dostojno-delo.si
Temu je namenjena tudi spletna stran dostojno-delo.si, kjer so objavljeni konkretni primeri prekarnega dela z osnovnimi informacijami in kontakti, kjer lahko mladi in drugi zaposleni v negotovih oblikah zaposlitve poiščejo informacije ali nasvet.

80 odstotkov mladih le za določen čas
Kar 80 odstotkov mladih, ki delajo, je zaposlenih za določen čas, je opozorila predstavnica sindikata Mladi plus Zala Turšič. Tudi avgusta je bilo med objavljenimi delovnimi mesti kar 81 odstotkov oglasov le za določen čas. "Pri fleksibilni varnosti se pri mladih vedno pričakuje le fleksibilnost, kaj pa je z varnostjo?" se je vprašala. Zato so na spletni strani, ki jo razumejo tudi kot stičišče, predstavili možnosti socialnega podjetništva in zadrug, ki so mogoči odgovor na negotove oblike dela.

Mediacija - mogoča rešitev
Po besedah Marine Markežič iz Gibanja za dostojno delo se je z delodajalcem najprej treba poskušati dogovoriti, imeli so namreč nekaj pozitivnih izkušenj z mediacijo. Od prekarca, ki mu je delodajalec naročnik, ne moremo zahtevati, da samo s tožbo reši svojo težavo, saj vmes tvega šikaniranje ali tudi odpoved pogodbe o delu, je priznala. Spletna stran je torej namenjena ozaveščanju o pravicah novodobnih sužnjev.

Prekarno delo je vedno neprostovoljno
Pobudo Gibanja podpirajo tudi v sindikatu Pergam, kjer poudarjajo, da je prekarno delo vedno neprostovoljno ter izkorišča obstoječe institute zaščite. Večina prekarcev dela za enega delodajalca, v daljšem obdobju, več kot osem ur zapored, je našteval.

Ni evidenc, težave z definicijami ...
Funkl je izpostavil, da je težava tudi v tem, da ni evidenc o ljudeh, ki delajo po avtorskih pogodbah ter da so težave tudi pri ugotavljanju drugih oblik prekarnega dela, ki so pogosto odvisna delovna razmerja oziroma "samozaposlenost" pri enem naročniku. Kljub temu se Gibanje ne bo razvilo v sindikat, ker bi po njegovih besedah težko zagotovili reprezentativnost.

Pergam odprt za prekarce
Zato imajo v Pergamu odprta vrata tudi za prekarce, pri njih deluje tudi Sindikat honorarnih sodelavcev Slovenije, ki so ga ob stečaju Dela Revij, ustanovili novinarji, je dejal Jakob Počivavšek iz Pergama.

Izvajati in izboljšati zakonodajo
Zavzeli so se tudi za boljši monitoring prekarcev, izvajanje obstoječe zakonodaje in njeno izboljšanje. Takšno pobudo bodo naslovili tudi ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enakost.

Znak prekarnosti je, ko delavec opravlja delo v okoliščinah, v katerih bi po zakonu morala biti sklenjena pogodba o zaposlitvi zaradi prisotnosti delovnega razmerja, vendar pogodba o zaposlitvi ni sklenjena - v takšnih primerih delavec lahko uveljavlja pravno varstvo.

Obrazi prekarnega dela - pregled prekarnih oblik dela, ki se opravljajo zunaj sklenjene pogodbe o zaposlitvi.