Ministrstvo za okolje mora ob tem vsakih šest mesecev vladi poročati o realiziranem prometu z nepremičninami in cenah nepremičnin v obmejnih upravnih enotah. Nekatera od pristojnih ministrstev se morajo po Zalarjevih besedah sestati tudi z župani vseh obmejnih občin in občin, ki nanje mejijo, da bi se po potrebi dogovorili o dodatnih zaščitnih ukrepih. Foto: MMC RTV SLO
Ministrstvo za okolje mora ob tem vsakih šest mesecev vladi poročati o realiziranem prometu z nepremičninami in cenah nepremičnin v obmejnih upravnih enotah. Nekatera od pristojnih ministrstev se morajo po Zalarjevih besedah sestati tudi z župani vseh obmejnih občin in občin, ki nanje mejijo, da bi se po potrebi dogovorili o dodatnih zaščitnih ukrepih. Foto: MMC RTV SLO
Kras
Rogič je dejal še, da se bodo ob koncu tedna sestali vodilni člani obeh civilnih iniciativ in se dogovorili, kako naprej. Foto: MMC RTV SLO
Podpisi
Prizadevanja za uveljavitev zaščitne klavzule je s podpisom peticije podprlo skoraj 12 tisoč ljudi. Foto: MMC RTV SLO

Civilni iniciativi Kras in Primorska sta od vlade zahtevali, da sprejme zaščitne ukrepe, ki bi onemogočili razprodajo nepremičnin na Krasu tujim državljanom. Italijanski državljani so namreč v prejšnjih letih kupili kar nekaj hiš in stanovanj na slovenski strani meje, po prepričanju članov iniciative pa ti novi stanovalci ne kažejo zanimanja za vključitev v tamkajšnjo življenje, ampak celo zahtevajo dvojezičnost v krajih, kjer to ni obveza.

V začetku leta so zato na vlado naslovili pobudo, da se pri Evropski komisiji sproži postopek za sprejetje ukrepov, s katerimi bi zaščitili trg nepremičnin na obmejnem območju. Čas za začetek takšnega postopka ima Slovenija do 1. maja. Vlada za pregled stanja naložila medresorski delovni skupini, zdaj pa je na podlagi njenega poročila določila nadaljnje korake.

"Imeti moramo potrebne zaščitne ukrepe"
"Vlada ugotavlja, da v tem trenutku situacija ni tako problematična, kot je bila v »kritičnih letih« 2007 in 2008, ni pa mogoče popolnoma izključiti možnosti, da se razmere iz let 2007 in 2008, predvsem na območjih, izpostavljenih tveganju, lahko ponovno pojavijo. Zato je potrebno, da ima država na voljo zaščitne ukrepe, s katerimi lahko omili morebitne posledice neugodnega nepremičninskega trenda," so na četrtkovi seji sklenili ministri.

Ukrepi se nanašajo na občutljiva območja za zaščito pred motnjami na delovanju trga, pred nedovoljenimi posegi v prostor ter neusklajenimi nacionalnimi in lokalnimi politikami prostorskega načrtovanja. Ker gre za notranje ukrepe, ki niso diskriminatorni, zanje ni treba pridobiti soglasja Evropske komisije.

Ministrstvo pripravi, občine morajo upoštevati
Stvari bodo zdaj morala v roke vzeti posamezna ministrstva. Ministrstvo za okolje mora spremeniti zakon o prostorskem načrtovanju in v njem določiti skrajni rok, v katerem morajo občine predložiti občinske prostorske načrte. Nato bo oblikovana posebna skupina strokovnjakov, ki bo pripravila izhodišča za ustrezno prostorsko planiranje na regionalni ravni, ki bo za občine zavezujoče.

Ob tem bo ministrstvo opravilo tudi poseben inšpekcijski nadzor nad upravno enoto oziroma občino Sežana zaradi izdaje dovoljenj za gradnjo objektov v preteklih letih. V civilnih iniciativah so namreč izpostavili, da novozgrajena poslopja in manjša naselja izstopajo iz siceršnje urbanistične ureditve teh krajev. Ministrstvo za kmetijstvo pa mora izboljšati sistem varstva kmetijskih zemljišč in preučiti možnosti spremembe Zakona o gozdovih, ki se nanaša na uveljavljanje predkupne pravice v korist Republike Slovenije.

Sklad mora kupovati v razširjenem pasu
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov bo moral razvojno strategijo prilagoditi tako, da bo kmetijska zemljišča in gozdove kupoval v razširjenem obmejnem pasu. Ta se bo razširil z 1,5 kilometra na deset kilometrov, razširitev pa bo veljala za celotno državo. Če bo sklad kmetijskih zemljišč pri realizaciji predkupne pravice potreboval dodatna finančna sredstva, jih bo vlada zagotovila.

Ministrstvo za finance mora do konca letošnjega leta pripraviti dopolnitve zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, kar bo omogočilo evidentiranje poslov, ki so obdavčeni z DDV-jem. "To je pomembno zato, da bomo imeli celovit pregled nad vsemi posli v zvezi z nepremičninami, tudi tistimi, v katere so vključene osebe, ki niso državljani Slovenije," je po seji vlade pojasnil minister za pravosodje Aleš Zalar. Zdaj namreč podatkov o tem, koliko nepremičnin so pokupili tuji državljani, ni.

V iniciativi z mešanimi občutki
Ta odločitev, da bo vlada sama poskrbela za nekatere zaščitne ukrepe, je vzbudila odobravanje Civilne iniciative za Primorsko, medtem ko imajo v Civilni iniciativi Kras mešane občutke. "Po eni strani smo s to odločitvijo zelo zadovoljni, saj je to za dve civilni iniciativi, ki sta pripravili vlado do številnih sprememb zakonodaje, velik uspeh. Po drugi strani pa nas zavezuje 12.000 zbranih podpisov pod peticijo za uvedbo zaščitne klavzule, ki so nam s tem poverili mandat, da to poskušamo tudi doseči," je dejal Robert Rogič iz Civilne iniciative Kras.

V SLS-u razočarani nad odločitvijo vlade
SLS poziva vlado, naj še enkrat razmisli o možnosti, da bi pri Evropski komisiji sprožila postopek za uvedbo zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin na Krasu. Razočarani so, ker vlada ni sprejela odločitve, da pri Evropski komisiji še pred iztekom roka 1. maja sproži postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi z zemljišči in nepremičninami, še posebej na Krasu in obmejnem območju z Italijo, je v sporočilu za javnost pojasnil vodja poslanske skupine SLS-a Jakob Presečnik.

"Ključni varovalki, ki jo Slovenci kot majhen narod v EU-ju imamo, se ne gre kar brezbrižno odpovedati," je prepričan Presečnik. Ker bo imela vlada do 1. maja še najmanj eno redno sejo, v SLS-u pričakujejo, da bo znova pretehtala vse argumente in se odločila sprožiti postopek pri Evropski komisiji.