Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada iz splošne proračunske rezervacije razporedila 3,9 milijona evrov za financiranje ukrepov na trgu dela iz naslova draginje. Namenjeni bodo za financiranje ukrepov delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Od tega se dva milijona evrov zagotavlja za 33 vlog delodajalcev za 1767 zaposlenih za ukrep skrajšanja polnega delovnega časa, 1,9 milijona evrov pa za 132 vlog delodajalcev za 2389 zaposlenih za ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo.

Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je iz splošne proračunske rezervacije razporedila 38,6 milijona evrov za nadomestila električne energije in nadomestila zemeljskega plina. Denar bo namenjen financiranju nadomestil dobaviteljem, ki jim je vladni ukrep določitve najvišje cene električne energije, zemeljskega plina ali toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v maju in juniju povzročil občutno škodo.

V okviru finančnega načrta ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je vlada prerazporedila 731.000 evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo nadomestila morskemu gospodarskemu ribištvu.

Poleg tega je vlada v okviru finančnega načrta kmetijskega ministrstva prerazporedila nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, ki bodo namenjena za nakup službenih vozil Zavoda za gozdove Slovenije. Gre za 51 novih terenskih vozil s štirikolesnim pogonom ali osebnih vozil z višjim odmikom od tal.

Vlada je znotraj finančnega načrta vrhovnega sodišča prerazporedila 800.000 evrov, ki bodo namenjena pokrivanju zakonskih obveznosti iz naslova brezplačne pravne pomoči. Razlog za primanjkljaj sredstev so spremembe v zakonodaji, so še navedli v uradu vlade za komuniciranje.