Načelnik generalštaba Slovenske vojske Alan Geder je izkoristil možnost povišanja plač vojakom. Foto: BoBo
Načelnik generalštaba Slovenske vojske Alan Geder je izkoristil možnost povišanja plač vojakom. Foto: BoBo

"Ker je Slovenska vojska kadrovsko podhranjena in ker se obseg nalog pripadnikov vojske ni spremenil, so obstoječi pripadniki bolj obremenjeni. Zato so tudi upravičeni do dodatnega izplačila," je povedal predstavnik za odnose z javnostmi Slovenske vojske Simon Korez. Po Korezovih besedah bodo do dodatka upravičeni vsi pripadniki Slovenske vojske, razen tistih, ki delujejo v mednarodnem okolju, saj jih obvezujejo drugačne pogodbe.

Dodatek ne bo pripadal niti tistim, ki so odsotni zaradi varstva otrok, bolezni in podobno, tistim, ki so na izobraževanjih, ter pripadnikom športne enote. Slednja namreč ni operativna enota Slovenske vojske, vendar ima poseben status.

Reševanje kritičnega kadrovskega stanja
Številčno stanje stalne sestave Slovenske vojske je namreč doseglo spodnjo kritično mejo glede na določila srednjeročnega obrambnega programa. V Slovenski vojski je trenutno 6727 pripadnikov, torej jih manjka že skoraj 1000. "Trenutno nespremenjen obseg del in nalog Slovenske vojske opravlja bistveno manj pripadnic ter pripadnikov, ki so zato toliko bolj obremenjeni," so v začetku meseca povedali na ministrstvu.

Direktor direktorata za obrambne zadeve Srečko Zajc pa je v intervjuju za Večer dejal, da je ob izpolnjevanju zavez, kot je nakup orožja, bistvena težava pridobivanje najpomembnejšega elementa, in sicer ljudi. Poudaril je, da javni sektor ne more tekmovati z zasebnim, kadar zmanjkuje primernih kadrov, zato opozarja, da bo prihodnjo vlado čakalo več izzivov na zapolnjevanje kadrovskih mest v vojski.

Podobno je ocenil, da bo potrebno odločneje integrirati pogodbeno rezervo tako v enote kot tudi lokalno skupnost, pri čemer je poleg usposabljanja ocenil, da bo treba razmisliti tako o bonitetah za delodajalce kot tudi za rezerviste. Zajc je opozoril, da podatki kažejo, da se vojska stara, zato je poleg plače v prihodnosti treba vplivati tudi na druge motivacijske dejavnike, za kar pa bo potrebna politična volja.