V času, ko je bilo prijavo mogoče prenesti, je to storilo 817 kandidatov. Foto: BoBo
V času, ko je bilo prijavo mogoče prenesti, je to storilo 817 kandidatov. Foto: BoBo

Osnovno šolo letos končuje 19.881 devetošolcev, kar je 690 več kot lani. Za vpis novincev v srednje šole v šolskem letu 2022/2023 je bilo prvotno po januarskem razpisu razpisanih 25.198 mest, po roku za prenos prijav pa so maja na nekaterih programih obseg mest zaradi več prijavljenih povečali na 25.333 razpisanih mest.

Poleg tega so na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da sprejmejo več prijavljenih kandidatov od razpisanih mest. Skupaj je tako za vpis prijavljenih kandidatov na voljo 25.737 prostih mest.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 555 kandidatov (lani 470), v programe srednjega poklicnega izobraževanja pa 3916 (lani 3703). Med prijavljenimi v programe srednjega poklicnega izobraževanja se jih je 134 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja.

Na gimnazije prijavljenih 263 devetošolcev več kot lani

V programe srednjega strokovnega izobraževanja sta se prijavila 9002 kandidata (lani 8614) in v gimnazijske programe 7510 kandidatov (lani 7274). Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6046 kandidatov (lani 5886), za strokovne gimnazije pa 1464 kandidatov (lani 1388).

Vpis bo omejen na 51 šolah, kar sta dve manj kot lani. V programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8916 kandidatov (lani 8642). Izbirnega postopka se jih bo moralo zaradi omejitve udeležiti 42,5 odstotka, kar je 0,5 odstotka manj kot lani.

Vpis je omejen v petih programih srednjega poklicnega izobraževanja oziroma v dveh manj kot lani, in sicer na štirih šolah v programih računalnikar, po dve šoli bosta omejili vpis v programe bolničar negovalec, elektrikar in mehatronik operater, na eni šoli pa bo omejen vpis na programu frizer.

V programih srednjega strokovnega izobraževanja je omejen vpis v 19 programih ali dveh več kot lani, in sicer v programu tehnik računalništva na osmih šolah, v programu predšolska vzgoja na sedmih šolah in programu tehnik mehatronike na šestih.

Po pet šol je omejilo vpis za programe strojni tehnik, ekonomski tehnik in zdravstvena nega, na treh šolah je vpis omejen za program medijski tehnik, po dve šoli sta se tako odločili za programe elektrotehnik, veterinarski tehnik, tehnik oblikovanja in kozmetični tehnik, po ena šola pa za programe grafični, aranžerski, fotografski, farmacevtski in kemijski tehnik, zobotehnik, tehnik laboratorijske medicine in tehnik varovanja.

V programih gimnazija je vpis omejen na 20 šolah, v športnih oddelkih gimnazije na osmih, v umetniški gimnaziji – likovna smer na štirih, po dve šoli sta omejili vpis na klasični in ekonomski gimnaziji, na tehniški gimnaziji na eni šoli, na umetniški gimnaziji – smer film in gledališče tako kot lani na eni šoli, po ena šola pa je omejila vpis na umetniški gimnaziji – sodobni ples in na umetniški gimnaziji – glasbena smer (vzporedno izobraževanje).