Odstranjevanje lesa. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona
Odstranjevanje lesa. Foto: TV Slovenija, zajem zaslona

Ti morajo les pospraviti do 20. avgusta. Najprej so se lotili odstranjevanja ob občinskih in državnih cestah, nato sledi še čiščenje ob gozdnih predelih. Manj vreden les že na terenu namenijo za sekance, ki jih bodo prodali na trgu kot vrednejše hlode. Izkupiček bodo namenili oškodovanim lastnikom gozdov. Glede na delo na terenu postopno zapirajo tudi določene odseke cest, je poročala TV Slovenija.

Na Goriškem Krasu odstranjujejo les

Oceno škodo je treba poslati do 29. avgusta

Oceno škode po požaru na goriškem Krasu pa bo zbiralo gospodarsko ministrstvo. Gre za škodo, ki so jo utrpeli gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi in zadruge na strojih, opremi, pri zalogah in izpadu prihodka v občinah Komen, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko. Oškodovanci morajo oceno škode poslati do 29. avgusta.

Oceno škode morajo poslati na ministrstvo na predpisanem obrazcu. Dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov pozar2022.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z oznako Požar julij 2022, so danes sporočili z ministrstva.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom. Nadaljnje ukrepe bo izvajalo, če bo vlada sprejela ustrezne pravne podlage in zagotovila finančna sredstva v proračunu, so navedli.

Do pomoči ne bodo upravičena podjetja iz dejavnosti primarni sektor kmetijske proizvodnje, sektor ribištva in akvakulture ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.