Foto: EPA

Ta trenutek je v register vpisanih 37 pogodb. Ker je register javen, se pojavljajo opozorila, da je to čezmeren poseg v zasebnost. Register pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je tako za nekatere prav zanimivo branje. Med tistimi, ko so jih že podpisali, je tudi nekaj javnosti poznanih ljudi, je za Radio Slovenija poročala Jolanda Lebar.

"Z vidika pravne varnosti je morda vseeno prav, da se lahko vsakdo prepriča, da med zakoncema ali partnerjema obstaja neka pogodba, ki drugače ureja njun premoženjski režim, kot določa zakon," je za Radio Slovenija pojasnila notarka Marjana Tičar Bešter.

Kot doda, notarji stranke vnaprej seznanijo, da bo pogodba zapisana v registru, ki je javno dostopen. "Nisem imela občutka, da bi stranke to motilo. Povedali smo jim, da bodo podatki, ki so javni, vpisani v ta register."

Namestnica informacijske pooblaščenke Alenka Jerše pa opozarja: "Register vsebuje osebne podatke posameznikov in je informacija drugim, da je takšna pogodba sklenjena, in s tem seveda posega v njihovo zasebnost, čeprav vsebine same pogodbe register ne razkriva." Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bodo tako razmislili, ali bi veljalo za dostop do registra ki je zdaj dostopen prav vsakemu, predpisati kakšne varovalke, je še poročal Radio Slovenija.

Ženitnih pogodb naša zakonodaja doslej ni priznavala, a od 15. aprila dalje, ko je bil sprejet družinski zakonik, je na tem področju kar nekaj novosti. Na ministrstvu za delo so pred časom za MMC pojasnili, da pri "pogodbah o ureditvi premoženjskopravnih razmerij" ne gre ravno za "predporočne pogodbe", o katerih lahko beremo v družabnih kronikah. "Izraz 'predporočna pogodba' ni ustrezen, saj se tovrstna pogodba ne sklepa samo pred sklenitvijo zakonske zveze, temveč jo lahko zakonca oziroma zunajzakonska partnerja skleneta kadar koli med trajanjem zveze."

Kljub temu so krajše imenovane "ženitne pogodbe" nekaj novega. Sklepajo jih notarji, par pa si s tako pogodbo lahko premoženjsko razmerje uredi, kot mu ustreza. Pred poroko si lahko zakonca tako pri nas prvič uredita npr. režim ločenega premoženja. Ženitne pogodbe so še posebej dobrodošle za bodoče zakonce, ki so že bili enkrat ali večkrat poročeni in imajo otroke iz prejšnjih zakonov.